Priser och avtalsvillkor för fjärrvärme

Innehållsförteckning

Linköping

Privatkund inklusive poolvärme 
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Serviceavtal

Anslutning och installation
Övriga prislistor Linköping (dessa går ej att nyteckna)

Katrineholm

Privatkund
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Serviceavtal
Anslutning och installation
Poolvärme

Borensberg och Kisa

Privatkund
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Serviceavtal
Anslutning och installation
Poolvärme

Skärblacka och Kimstad

Privatkund
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Serviceavtal
Anslutning och installation
Poolvärme

Åtvidaberg

Privatkund
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Serviceavtal

Anslutning och installation
Poolvärme

Avtalsvillkor

Linköping

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020.

 Linköping Privatkund

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms. Den här prislistan gäller även för dig som har eller tänkt skaffa pool och vill värma den med fjärrvärme.

Energipris per säsong
Vinter (december, januari, februari) 68,5 öre/kWh
Vår/höst (mars, april, oktober, november) 54,7 öre/kWh
Sommar (maj-september) 9,80 öre/kWh
Årsavgift
1 500 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 6 000 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 000 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


Linköping företag, bostadsrättföreningar och samfälligheter

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Fjärrvärmepriset består av tre delar, energipris, flödespris och effektpris. Du kan påverka alla tre delarna genom ditt sätt att använda energi. Priserna är exklusive moms. 

Energipris December-februari Mars, april, oktober, november Maj-september
Företag 40,3 öre/kWh 27,2 öre/kWh 7,85 öre/kWh
Tillverkande industri* 39,1 öre/kWh 26,9 öre/kWh 7,85 öre/kWh
Flödespris Oktober - april
Företag 3,60 kr/m3
Lågtemperatursystem 1,80 kr/m3

Effektpris
Effektsignatur, Ps 5-50 51-250 251-1 000 1001 och över
 Pris 1 200 + 957 x Ps kr/år 5 450 + 872 x Ps kr/år 22 150 + 806 x Ps kr/år 121 300 + 707 x Ps kr/år

*Tillverkande industri har lägre energiskatt, läs mer på skatteverket.se

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

Flödespris är en kostnad för varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom värmeväxlaren. Genom att ta vara på värmen från fjärrvärmevattnet så effektivt som möjligt sjunker kostnaden. För områden med så kallat lågtemperatursystem är flödespriset halverat.

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C***, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

** -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. 


 

Anslutning och installation privatkund

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Priserna gäller för privatkunder i Linköping, Katrineholm, Borensberg, Kisa, Kimstad, Skärblacka och Åtvidaberg.

Anslutningsavgift ROT-avdrag (30 % av arbetskostnaden 25 000 kr) Anslutning efter ROT-avdrag
45 000 kr - 7 500 kr 37 500 kr

I anslutningspriset ingår fjärrvärmeledning från gatan fram till husvägg, dock max 20 meter. En kostnad på 2 000 kr tillkommer för varje meter som överstiger 20 meter. Arbetskostnad ingår med 500 kr vilket kan ge ROT-avdrag på 150 kr. Efter ROT-avdraget blir kostnaden 1 850 kr per meter.

Fjärrvärmecentral inklusive installation ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad 15 000 kr) Fjärrvärmecentral inklusive installation efter ROT-avdrag*
37 500 kr - 4 500 kr 33 000 kr

I priset ingår fjärrvärmecentral inklusive installation samt bortforsling av en befintlig värmeanläggning. Eventuella tillkommande arbeten offereras separat, som exempelvis ventilationsarbeten och sanering. Du som bygger nytt hus köper fjärrvärmecentralen direkt av husleverantören.

Konvertera från direktverkande el

Konvertering till vattenburet system offereras separat eftersom varje hus har olika förutsättningar. Kontakta vår samarbetspartner MJ Fjärrvärme & VVS eller någon annan auktoriserad VVS-installatör för offert. Vid konvertering beställer du endast själva anslutningen till fjärrvärmenätet av Tekniska verken.

Egen grävning för nedläggning av fjärrvärmerör i exploateringsområden

Du har möjlighet att själv ombesörja grävningen för fjärrvärmerör på tomten under förutsättning att avsättning är gjord in på tomt.

Samtliga priser är inklusive moms.

*Huset måste vara äldre än fem år för att du ska kunna nyttja ROT-avdrag


 

Övriga prislistor Linköping

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. 

Linköping privatkund exploatering

Fjärrvärmepriset består av en årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis.
Alla priser är inklusive moms.

Prislistan gäller för villor med prislistan Privatkund Exploatering och går inte att nyteckna. Är din användning högre än 20 000 kWh/år rekommenderar vi Prislistan Privatkund Linköping.

Energipris
62,8 öre/kWh
Årsavgift
4 300 kr/år

Linköping privatkund mini

Fjärrvärmepriset består av en årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis.
Alla priser är inklusive moms.

Prislistan gäller för småhus med prislistan Privatkund Mini och går inte att nyteckna. Är din användning högre än 20 000 kWh/år rekommenderar vi Prislistan Privatkund Linköping.

Energipris
62,8 öre/kWh
Årsavgift
3 250 kr/år

 

Linköping privatkund sekundär

Fjärrvärmepriset består av ett energipris, ett varmvattenpris och en årsavgift. Alla priser är inklusive moms.

Energi- och varmvattenpris per säsong Energipris Varmvattenpris
Vinter (december, januari, februari) 68,5 öre/kWh 64,5 kr/m3
Vår/höst (mars, april, oktober, november) 54,7 öre/kWh 52,1 kr/m3
Sommar (maj - september) 9,8 öre/kWh 23 kr/m3
Årsavgift
2 400 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh) dock lägst 6 900 kr

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 900 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.

Katrineholm

Katrineholm privatkund

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris
67,5 öre/kWh
Årsavgift
5 700 kr/årKatrineholm företag, bostadsrättföreningar och samfälligheter

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Fjärrvärmepriset består av två delar. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi. Alla priser är exklusive moms.

Energipris
Företag 45,3 öre/kWh
Tillverkande industri* 44,9 öre/kWh
Effektsignatur, Ps Effektpris
5-50 920 + 833 x Ps kr/år
51-250 3 400 + 769 x Ps kr/år
251-1 000
18 400 + 706 x Ps kr/år
1001 och över 104 900 + 619 x Ps kr/år

*Tillverkande industri har lägre energiskatt, läs mer på skatteverket.se

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,7°C**, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

** -17,7°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Katrineholm.

Borensberg och Kisa

Borensberg och Kisa privatkund

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Fjärrvärmepriset består av ett energipris en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris
70 öre/kWh
Årsavgift
1 500 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 6 000 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 000 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


 

Borensberg och Kisa företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Fjärrvärmepriset består av två delar. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi. Priserna är exklusive moms. 

Energipris
Företag 45,1 öre/kWh
Tillverkande industri* 42,1 öre/kWh
Effektpris
891 x Ps kr/år

*Tillverkande industri har lägre energiskatt, läs mer på skatteverket.se

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C**, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

** -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Borensberg och Kisa.

Skärblacka och Kimstad

Skärblacka och Kimstad privatkund

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris
65,9 öre/kWh
Årsavgift
1 500 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 6 000 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 000 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


 

Skärblacka och Kimstad företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Fjärrvärmepriset består av två delar energipris och effektpris. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi. Priserna är exklusive moms. 

Energipris Maj-september Övriga månader
Företag 24,0 öre/kWh 45,6 öre/kWh
Tillverkande industri* 24,0 öre/kWh 42,6 öre/kWh
Effektpris
897 x Ps kr/år

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.*Tillverkande industri har lägre energiskatt, läs mer på skatteverket.se

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C**, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

** -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Skärblacka och Kimstad.

Åtvidaberg

Åtvidaberg privatkund

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris
69,5 öre/kWh
Årsavgift
810 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 5 310 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 5 310 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


 

Åtvidaberg företag, bostadsrätter och samfälligheter

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020. Fjärrvärmepriset består av två delar. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi. Priserna är exklusive moms.

Energipris
Företag 40,2 öre/kWh
Tillverkande industri* 37,2 öre/kWh
Effektpris
901 x Ps kr/år

*Tillverkande industri har lägre energiskatt, läs mer på skatteverket.se

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C**, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

** -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Åtvidaberg.


Poolvärme

Alla priser gäller 1 januari 2020 – 31 december 2020.

Denna prislista gäller för Borensberg, Kisa, Katrineholm, Kimstad, Skärblacka och Åtvidaberg. Den kompletterar ordinarie prislista för privatkund för respektive ort.

Har du utomhuspool eller funderar på att skaffa det? Då är det extra bra att vara ansluten till fjärrvärme. Med poolvärme får du ett lägre energipris på fjärrvärmen under perioden 1 maj till 30 september. Det är ett smidigt och prisvärt sätt att värma poolen, som ger dig en lång badsäsong.

Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en tilläggsavgift på din vanliga årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris, 1 maj - 30 september
30 öre/kWh 
Tilläggsavgift - tillägg till årsavgiften för fjärrvärme
870 kr/år

Du betalar ett lägre energipris, 30 öre/ kWh, för fjärrvärmen till din fastighet under poolvärmesäsongen, 1 maj till 30 september. Under resten av året betalar du energipris enligt ordinarie prislista för respektive ort. Du betalar även en tilläggsavgift på din årsavgift för fjärrvärme. Årsavgiften är uppdelad så du betalar den på din månadsfaktura under hela året och inte bara under poolvärmesäsongen.

Det du behöver för att värma poolen med fjärrvärme är en extra poolvärmeväxlare som ansluts till husets värmesystem (sekundärsidan). Tala med din poolleverantör som kan rekommendera lämplig modell för just din poolstorlek.

Vill du teckna avtal eller få mer information om pooluppvärmning och tekniska lösningar är du välkommen att kontakta oss.


 

Serviceavtal 

I serviceavtalet ingår informationsbesök, återkommande servicebesök och felavhjälpning med rabatt.

59 kr/månad (inklusive moms) 159 kr/månad (exklusive moms)
Serviceavtal Privat Serviceavtal Företag

 Avtalsvillkor


 

Hjälpte denna information dig? Nej