Fjärrvärmepriser 2021

Priser gäller från 1 januari-31 december 2021.