Prisexempel fjärrvärme privatkund 2022

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme och varmvatten du använder och var du bor. I tabellerna nedan finns prisexempel för olika nivåer av fjärrvärmeanvändning för villaägare. 

Prisexempel

Exemplen utgår från normal sommar- och vinteranvändning av fjärrvärme. Tänk på att din kostnad beror på hur mycket värme och varmvatten just ditt hushåll använder under de olika säsongerna. 

Fjärrvärme Privatkund Linköping

Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
10 000 11 573 6 000 5 573
20 000 17 146 6 000 11 146
30 000 22 719 6 000 16 719
40 000 29 260

6 968 

22 292

Avtal som inte går att teckna längre

Mini

Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
5 000 6 480 3 250 3230
10 000 9 710 3 250 6 460
15 000 12 940 3 250 9 690
20 000 16 170 3 250 12 920

Exploatering

Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
5 000 7 530 4 300 3 230
10 000 10 760 4 300 6 460
15 000 13 990 4 300 9 690
20 000 17 220 4 300 12 920

Sekundär

Årlig användning (kWh) Total kostnad, inkl. 45 m3 varmvatten, kr                        Fast kostnad inkl. avgift för sekundärvärme (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energi- och varmvattenpris), kr        
10 000 14 590 (varav 2 116 kr varmvatten) 6 900 7 690
20 000 20 163 (varav 2 116 kr varmvatten) 6 900  13 263
30 000 25 736 (varav 2 116 kr varmvatten) 6 900  18 836
40 000 32 276 (varav 2 116 kr varmvatten) 7 868  24 409
Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
10 000 12 580 5 700 6 880
20 000 19 460 5 700 13 760
30 000 26 340 5 700 20 640
40 000 33 220

5 700 

27 520
Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 13 110 6 000 7 110
20 000 20 220 6 000 14 220
30 000 27 330 6 000 21 330
40 000 35 408 6 968 28 440
Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 12 740 6 000 6 740
20 000 19 480 6 000 13 480
30 000 26 220 6 000 20 220
40 000 33 928 6 968 26 960
Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 13 110 6 000 7 110
20 000 20 220 6 000 14 220
30 000 27 330 6 000 21 330
40 000 35 408 6 968 28 440
Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 12 740 6 000 6 740
20 000 19 480 6 000 13 480
30 000 26 220 6 000 20 220
40 000 33 928 6 968 26 960
Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 12 410 5 310 7 100
20 000 19 510 5 310 14 200
30 000 26 610 5 310 21 300
40 000 34 678 6 278 28 400