Prisexempel fjärrvärme privatkund 2023

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme och varmvatten du använder och var du bor. I tabellerna nedan finns prisexempel för olika nivåer av fjärrvärmeanvändning för villaägare. 

Prisexempel

Exemplen utgår från normal sommar- och vinteranvändning av fjärrvärme. Tänk på att din kostnad beror på hur mycket värme och varmvatten just ditt hushåll använder under de olika säsongerna. 

Fjärrvärme Privatkund Linköping

Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
10 000 11 872 6 000 5 872
20 000 17 744 6 000 11 744
30 000 23 616 6 000 17 616
40 000 30 456

6 968 

23 488

Avtal som inte går att teckna längre

Mini

Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
5 000 6 630 3 250 3 380
10 000 10 010 3 250 6 760
15 000 13 390 3 250 10 140
20 000 16 770 3 250 13 520

Exploatering

Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
5 000 7 680 4 300 3 380
10 000 11 060 4 300 6 760
15 000 14 440 4 300 10 140
20 000 17 820 4 300 13 520

Sekundär

Årlig användning (kWh) Total kostnad, inkl. 45 m3 varmvatten, kr                        Fast kostnad inkl. avgift för sekundärvärme (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energi- och varmvattenpris), kr        
10 000 14 888 (varav 2 116 kr varmvatten) 6 900 7 988
20 000 20 760 (varav 2 116 kr varmvatten) 6 900  13 860
30 000 26 632 (varav 2 116 kr varmvatten) 6 900  19 732
40 000 33 472 (varav 2 116 kr varmvatten) 7 868  25 604
Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
10 000 12 890 5 700 7 190
20 000 20 080 5 700 14 380
30 000 27 270 5 700 21 570
40 000 34 460

5 700 

28 760
Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 12 750 6 000 7 440
20 000 20 190 6 000 14 880
30 000 27 630 6 000 22 320
40 000 36 038 6 968 29 760
Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 13 050 6 000 7 050
20 000 20 100 6 000 14 100
30 000 27 150 6 000 21 150
40 000 35 168 6 968 28 200
Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 13 440 6 000 7 440
20 000 20 880 6 000 14 880
30 000 28 320 6 000 22 320
40 000 36 728 6 968 29 760
Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 13 050 6 000 7 050
20 000 20 100 6 000 14 100
30 000 27 150 6 000 21 150
40 000 35 168 6 968 28 200
Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 12 750 5 310 7 440
20 000 20 190 5 310 14 880
30 000 27 630 5 310 22 320
40 000 36 038 6 278 29 760

Relaterad information