Prisexempel fjärrvärme privatkund 2024

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme och varmvatten du använder och var du bor. Från och med den 1 januari 2024 höjer vi priserna på fjärrvärme med 7 -9,5 procent. I tabellerna nedan ser du prisexempel för olika nivåer av fjärrvärmeanvändning för dig som bor i villa. 

Prisexempel

Exemplen utgår från normal sommar- och vinteranvändning av fjärrvärme. Tänk på att din kostnad beror på hur mycket värme och varmvatten just ditt hushåll använder under de olika säsongerna. 

Fjärrvärme Privatkund Linköping

Jämfört med 2023 ökar priserna med 9,5 procent för dig som bor i Linköping. För en genomsnittlig villa med en förbrukning på 20 000 kWh per år innebär det en ökad kostnad på 140 kronor per månad. 

Prisexempel 2024

Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
10 000 12 912 6 400 6 512
20 000 19 424 6 400 13 024
30 000 25 937 6 400 19 537
40 000 33 546 7 497 26 049

 

Prisexempel – avtal som inte går att teckna längre

Mini 

Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
5 000 7 680 4 100 3 580
10 000 11 260 4 100 7 160
15 000 14 840 4 100 10 740
20 000 18 420 4 100 14 320

Exploatering

Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
5 000 8 680 5 100 3 580
10 000 12 260 5 100 7 160
15 000 15 840 5 100 10 740
20 000 19 420 5 100 14 320

Sekundär 

Årlig användning (kWh) Total kostnad, inkl. 45 m3 varmvatten, kr                        Fast kostnad inkl. avgift för sekundärvärme (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energi- och varmvattenpris), kr        
10 000 16 254 (varav 2 242 kr varmvatten) 7 500 8 754
20 000 22 767 (varav 2 242 kr varmvatten) 7 500 15 267
30 000 29 279 (varav 2 242 kr varmvatten) 7 500 21 779
40 000 36 888 (varav 2 242 kr varmvatten) 8 597 28 291

Jämfört med 2023 ökar priserna med 9,5 procent för dig som bor i Katrineholm För en genomsnittlig villa med en förbrukning på 20 000 kWh per år innebär det en ökad kostnad på 158 kronor per månad. 

Prisexempel 2024

Årlig användning  (kWh)                Total kostnad per år, kr                        Fast kostnad (årsavgift),  kr         Rörlig kostnad (energipris), kr        
10 000 14 190 6 400 7 790
20 000 21 980 6 400 15 580
30 000 29 770 6 400 23 370
40 000 37 560 6 400 31 160

Jämfört med 2023 ökar priserna med 9,5 procent för dig som bor i Borensberg. För en genomsnittlig villa med en förbrukning på 20 000 kWh per år innebär det en ökad kostnad på 165 kronor per månad. 

Prisexempel 2024

Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 14 630 6 400 8 230
20 000 22 860 6 400 16 460
30 000 31 090 6 400 24 690
40 000 40 417 7 497 32 920

Jämfört med 2023 ökar priserna med 7 procent för dig som bor i Kimstad. För en genomsnittlig villa med en förbrukning på 20 000 kWh per år innebär det en ökad kostnad på 117 kronor per månad. 

Prisexempel 2024

Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 13 950 6 400 7 550
20 000 21 500 6 400 15 100
30 000 29 050 6 400 22 650
40 000 37 697 7 497 30 200

Jämfört med 2023 ökar priserna med 7 procent för dig som bor i Kisa. För en genomsnittlig villa med en förbrukning på 20 000 kWh per år innebär det en ökad kostnad på 122 kronor per månad. 

Prisexempel 2024

Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 14 370 6 400 7 970
20 000 22 340 6 400 15 940
30 000 30 310 6 400 23 910
40 000 39 377 7 497 31 880

Jämfört med 2023 ökar priserna med 7 procent för dig som bor i Skärblacka. För en genomsnittlig villa med en förbrukning på 20 000 kWh per år innebär det en ökad kostnad på 117 kronor per månad. 

Prisexempel 2024

Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 13 950 6 400 7 550
20 000 21 500 6 400 15 100
30 000 29 050 6 400 22 650
40 000 37 697 7 497 30 200

Jämfört med 2023 ökar priserna med 9,5 procent för dig som bor i Åtvidaberg. För en genomsnittlig villa med en förbrukning på 20 000 kWh per år innebär det en ökad kostnad på 159 kronor per månad. 

Prisexempel 2024

Årlig användning (kWh) Total kostnad per år, kr Fast kostnad (årsavgift), kr Rörlig kostnad 
(energipris), kr
10 000 14 250 6 400 7 850
20 000 22 100 6 400 15 700
30 000 29 950 6 400 23 550
40 000 38 897 7 497 31 400