Företag och BRF - priser och avtalsvillkor fjärrvärme 2024

Från den 1 januari 2024 betalar du ett nytt fjärrvärmepris. Prisökningen från 2023 är 7 och 9.5 procent. Alla priser gäller 1 januari 2024 – 31 december 2024 om inget annat anges.

Så stor är skillnaden jämfört med 2023

För ett flerfamiljshus med en förbrukning på 193 000 kWh per år och med en effektsignatur på 61 kW innebär höjningen:

Ort Prishöjning i procent Prishöjning kr/månad  Total årskostnad kr
Borensberg 9,5 1 166  161 564
Katrineholm  9,5 1 236  158 557
Kisa 7 861  157 897
Linköping 9,5 1 124 145 517
Skärblacka/Kimstad  7  828  152 248
Åtvidaberg 9,5 1 099 152 686

 

Fjärrvärmepris

Fjärrvärmepriset består av tre delar, energipris, flödespris och effektpris. Du kan påverka alla tre delarna genom ditt sätt att använda energi. Priserna är exklusive moms.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

  December-februari Mars, april, oktober, november Maj-september
Företag 45,4 öre/kWh 32 öre/kWh 9,7 öre/kWh

 

Flödespris (gäller oktober-april)

Flödespris är en kostnad för varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom värmeväxlaren. Genom att ta vara på värmen från fjärrvärmevattnet så effektivt som möjligt sjunker kostnaden. För områden med så kallat lågtemperatursystem är flödespriset halverat.

  Oktober-april
Företag 4,6 kr/m³
Lågtemperatursystem 2,3 kr/m³

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C, så kallad effektsignatur. Effektsignaturen är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Effektsignaturen beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer.

Effektsignatur Pris
5-50 kW 1 320 + 1 104 x Effektsignatur, kr/år
51-250 kW 6 720 + 996 x Effektsignatur, kr/år
251-1000 kW 25 530 + 921 x Effektsignatur, kr/år
1001 och över, kW 139 320 + 807 x Effektsignatur, kr/år

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

  Pris
Företag 52 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,7°C, så kallad effektsignatur. Effektsignaturen är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Katrineholm. Effektsignaturen beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

Effektsignatur Pris
5-50 kW 1 050 + 950 x Effektsignatur, kr/år
51-250 kW 4 700 + 877 x Effektsignatur, kr/år
251-1000 kW 22 700 + 805 x Effektsignatur, kr/år
1001 och över, kW 121 700 + 706 x Effektsignatur, kr/år

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

  Pris
Företag 51,6 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C* så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Borensberg.

Effektpris: 1 016 x effektsignatur kr/år.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

  Maj-september Övriga månader
Företag 28,5 öre/kWh 50,4 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C*, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Kimstad.

Effektpris: 1 016 x effektsignatur kr/år.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

  Pris
Företag 49,7 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C* så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Kisa.

Effektpris: 1 016 x effektsignatur kr/år.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

  Maj-september Övriga månader
Företag 28,5 öre/kWh 50,4 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C*, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Skärblacka.

Effektpris: 1 016 x effektsignatur kr/år.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

  Pris
Företag 47 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C*, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

*-17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Åtvidaberg.

Effektpris: 1 016 x effektsignatur kr/år.

Klimatkompenserad fjärrvärme, byggvärme och serviceavtal

Klimatkompenserad fjärrvärme är ett tillägg på ditt ordinarie energipris för fjärrvärme. Priset baserat på utsläppsvärdet per kWh i respektive nät. Kostnaden motsvarar priset på utsläppsrätterna.

Mer om tilläggstjänsten klimatkompenserad fjärrvärme.

Serviceavtal för fjärrvärme kostar 230 kronor/månad.

Priset är exklusive moms och gäller per anläggning.

I serviceavtalet ingår återkommande servicebesök där vi går igenom och kontrollerar så att värmecentralen eller kylcentralen fungerar som den ska.

Mer information om serviceavtal företag.

Byggvärme

Med byggvärme värmer du upp byggarbetsplatsen på ett resurseffektivt och driftsäkert sätt. Genom att ansluta till fjärrvärmenätet redan vid byggstart är det möjligt att tillgodose uppvärmningsbehovet under hela projektet. När byggarbetet är klart kan byggvärmen enkelt göras om till permanent fjärrvärme.

Byggvärmen har inga fasta kostnader. Den består endast av ett rörligt energipris för den energi som används.

Ort Energipris, öre/kWh
Linköping 92 öre
Katrineholm, Skärblacka, Kimstad, Åtvidaberg, Borensberg och Kisa 93,5 öre