Företag och BRF - priser och avtalsvillkor fjärrvärme 2024

Från den 1 januari 2024 betalar du ett nytt fjärrvärmepris. Prisökningen från 2023 är 7 och 9.5 procent. Alla priser gäller 1 januari 2024 – 31 december 2024 om inget annat anges.

Så stor är skillnaden jämfört med 2023

För ett flerfamiljshus med en förbrukning på 193 000 kWh per år och med en effektsignatur på 61 kW innebär höjningen:

Ort Prishöjning i procent Prishöjning kr/månad  Total årskostnad kr
Borensberg 9,5 1 166  161 564
Katrineholm  9,5 1 236  158 557
Kisa 7 861  157 897
Linköping 9,5 1 124 145 517
Skärblacka/Kimstad  7  828  152 248
Åtvidaberg 9,5 1 099 152 686

 

Fjärrvärmepris

Fjärrvärmepriset består av flera delar. Du kan påverka din kostnad genom ditt sätt att använda energi. Priserna presenteras exklusive moms.

Årsavgift

Årsavgiften är en fast avgift som faktureras månadsvis och är olika beroende på vilken effektsignatur du har. 

Effektsignatur, kW Kr/år
5-50 1 320
51-250 6 720
251-1 000 25 530
1 001 eller mer 139 329

Användning energi

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

Säsong Energipris (användning energi), öre/kWh
December-februari 45,4 öre
Mars, april, oktober, november 32 öre
maj-september 9,7 öre

Flödespris (gäller oktober-april)

Flödespris är en kostnad för varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom värmeväxlaren. Genom att ta vara på värmen från fjärrvärmevattnet så effektivt som möjligt sjunker kostnaden. För områden med så kallat lågtemperatursystem är flödespriset halverat.

  Oktober-april
Företag 4,6 kr/m³
Lågtemperatursystem 2,3 kr/m³

 

Effektpris per år

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C, så kallad effektsignatur. Effektsignaturen är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Effektsignaturen beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer.

Effektsignatur Kr/år
5-50 kW 1 104 x Effektsignatur
51-250 kW 996 x Effektsignatur
251-1000 kW 921 x Effektsignatur
1001 och över, kW 807 x Effektsignatur

 

Så beräknas effektpris per månad

Exemplet visar en kund med en effektsignatur på 95 kW (996 kr/år) och en månad med 31 dagar.

Kostnad per dag: 996 kr/365 dagar
Kostnad per månad: kostnad per dag x 31
För att få fram ditt effektpris per månad tar du sedan din kostnad per månad x din effektsignatur, i det här fallet 95 kW.

Årsavgift

Årsavgiften är en fast avgift som faktureras månadsvis och är olika beroende på vilken effektsignatur du har. 

Effektsignatur, kW Kr/år
5-50 1050
51-250 4700
251-1 000 22 700
1 001 eller mer 121 700

Användning energi

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. 

Öre/kWh
52

Effektpris per år

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,7°C, så kallad effektsignatur. Effektsignaturen är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Katrineholm. Effektsignaturen beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

Effektsignatur, kW Kr/år
5-50 950 x Effektsignatur
51-250 877 x Effektsignatur
251-1 000 805 x Effektsignatur
1 001 eller mer 706 x Effektsignatur

Så beräknas effektpris per månad

Exemplet visar en kund med en effektsignatur på 95 kW (877 kr/år) och en månad med 31 dagar.

Kostnad per dag: 877 kr/365 dagar
Kostnad per månad: Kostnad per dag x 31
För att få fram ditt effektpris per månad tar du sedan din kostnad per månad x din effektsignatur, i det här fallet 95 kW.

Årsavgift

Årsavgiften består av en fast avgift och fastighetens effektbehov vid -17,6°C*, den så kallade effektsignaturen. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Borensberg.

Årsavgift: 1016 x effektsignatur, kr/år

Så beräknas årsavgift per månad

Exemplet visar en kund med en effektsignatur på 95 kW och en månad med 31 dagar.

Kostnad per dag: 1016 kr/365 dagar

Kostnad per månad: kostnad per dag x 31

För att få fram din årsavgift per månad tar du sedan din kostnad per månad x din effektsignatur, i det här fallet 95 kW.

Användning energi

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

Öre/kWh
51,6

 

 

Årsavgift

Årsavgiften består av en fast avgift och fastighetens effektbehov vid -17,6°C*, den så kallade effektsignaturen. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Kimstad.

Årsavgift: 1016 x effektsignatur, kr/år

Så beräknas årsavgift per månad

Exemplet visar en kund med en effektsignatur på 95 kW och en månad med 31 dagar.

Kostnad per dag: 1016 kr/365 dagar

Kostnad per månad: kostnad per dag x 31

För att få fram din årsavgift per månad tar du sedan din kostnad per månad x din effektsignatur, i det här fallet 95 kW.

Användning energi

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

Säsong Öre/kWh
Maj-sep 28,5
Övriga månader 50,4

 

Årsavgift

Årsavgiften består av en fast avgift och fastighetens effektbehov vid -17,6°C*, den så kallade effektsignaturen. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Kisa.

Årsavgift: 1016 x effektsignatur, kr/år

Så beräknas årsavgift per månad

Exemplet visar en kund med en effektsignatur på 95 kW och en månad med 31 dagar.

Kostnad per dag: 1016 kr/365 dagar

Kostnad per månad: kostnad per dag x 31

För att få fram din årsavgift per månad tar du sedan din kostnad per månad x din effektsignatur, i det här fallet 95 kW.

Användning energi

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

Öre/kWh
49,7

 

Årsavgift

Årsavgiften består av en fast avgift och fastighetens effektbehov vid -17,6°C*, den så kallade effektsignaturen. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Skärblacka.

Årsavgift: 1016 x effektsignatur, kr/år

Så beräknas årsavgift per månad

Exemplet visar en kund med en effektsignatur på 95 kW och en månad med 31 dagar.

Kostnad per dag: 1016 kr/365 dagar

Kostnad per månad: kostnad per dag x 31

För att få fram din årsavgift per månad tar du sedan din kostnad per månad x din effektsignatur, i det här fallet 95 kW.

Användning energi

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

Säsong Öre/kWh
Maj-sep 28,5
Övriga månader 50,4

 

 

Årsavgift

Årsavgiften består av en fast avgift och fastighetens effektbehov vid -17,6°C*, den så kallade effektsignaturen. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Åtvidaberg.

Årsavgift: 1016 x effektsignatur, kr/år

Så beräknas årsavgift per månad

Exemplet visar en kund med en effektsignatur på 95 kW och en månad med 31 dagar.

Kostnad per dag: 1016 kr/365 dagar

Kostnad per månad: kostnad per dag x 31

För att få fram din årsavgift per månad tar du sedan din kostnad per månad x din effektsignatur, i det här fallet 95 kW.

Användning energi

Energipriset betalar du för varje kilwattimme fjärrvärme som du använder.

Öre/kWh
47

 

Klimatkompenserad fjärrvärme, byggvärme och serviceavtal

Klimatkompenserad fjärrvärme är ett tillägg på ditt ordinarie energipris för fjärrvärme. Priset baserat på utsläppsvärdet per kWh i respektive nät. Kostnaden motsvarar priset på utsläppsrätterna.

Mer om tilläggstjänsten klimatkompenserad fjärrvärme.

Serviceavtal för fjärrvärme kostar 230 kronor/månad.

Priset är exklusive moms och gäller per anläggning.

I serviceavtalet ingår återkommande servicebesök där vi går igenom och kontrollerar så att värmecentralen eller kylcentralen fungerar som den ska.

Mer information om serviceavtal företag.

Byggvärme

Med byggvärme värmer du upp byggarbetsplatsen på ett resurseffektivt och driftsäkert sätt. Genom att ansluta till fjärrvärmenätet redan vid byggstart är det möjligt att tillgodose uppvärmningsbehovet under hela projektet. När byggarbetet är klart kan byggvärmen enkelt göras om till permanent fjärrvärme.

Byggvärmen har inga fasta kostnader. Den består endast av ett rörligt energipris för den energi som används.

Ort Energipris, öre/kWh
Linköping 102 öre
Katrineholm, Skärblacka, Kimstad, Åtvidaberg, Borensberg och Kisa 103 öre