Aktuella priser och avtalsvillkor fjärrvärme, Företag och BRF

Alla priser gäller 1 januari 2023 – 31 december 2023.

Fjärrvärmepris

Fjärrvärmepriset består av tre delar, energipris, flödespris och effektpris. Du kan påverka alla tre delarna genom ditt sätt att använda energi. Priserna är exklusive moms.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

  December-februari Mars, april, oktober, november Maj-september
Företag 42,5 öre/kWh 30 öre/kWh 9,2 öre/kWh

 

Flödespris (gäller oktober-april)

Flödespris är en kostnad för varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom värmeväxlaren. Genom att ta vara på värmen från fjärrvärmevattnet så effektivt som möjligt sjunker kostnaden. För områden med så kallat lågtemperatursystem är flödespriset halverat.

  Oktober-april
Företag 4,4 kr/m³
Lågtemperatursystem 2,2 kr/m³

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C, så kallad effektsignatur. Effektsignaturen är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Effektsignaturen beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer.

Effektsignatur Pris
5-50 kW 1 200 + 957 x Effektsignatur, kr/år
51-250 kW 5450 + 872 x Effektsignatur, kr/år
251-1000 kW 22 150 + 806 x Effektsignatur, kr/år
1001 och över, kW 121 300 + 707 x Effektsignatur, kr/år

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

  Pris
Företag 48,4 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,7°C, så kallad effektsignatur. Effektsignaturen är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Katrineholm. Effektsignaturen beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

Effektsignatur Pris
5-50 kW 920 + 833 x Effektsignatur, kr/år
51-250 kW 3 400 + 769 x Effektsignatur, kr/år
251-1000 kW 18 400 + 706 x Effektsignatur, kr/år
1001 och över, kW 104 900 + 619 x Effektsignatur, kr/år

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

  Pris
Företag 48,3 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C* så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Borensberg.

Effektpris: 891 x effektsignatur kr/år.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

  Maj-september Övriga månader
Företag 27,7 öre/kWh 48,9 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C*, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Kimstad.

Effektpris: 897 x effektsignatur kr/år.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

  Pris
Företag 48,3 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C* så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Kisa.

Effektpris: 891 x effektsignatur kr/år.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

  Maj-september Övriga månader
Företag 27,7 öre/kWh 48,9 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C*, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Skärblacka.

Effektpris: 897 x effektsignatur kr/år.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

  Pris
Företag 43,8 öre/kWh

 

Effektpris

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C*, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

*-17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Åtvidaberg.

Effektpris: 901 x effektsignatur kr/år.

Klimatkompenserad fjärrvärme, byggvärme och serviceavtal

Klimatkompenserad fjärrvärme är ett tillägg på ditt ordinarie energipris för fjärrvärme. Priset baserat på utsläppsvärdet per kWh i respektive nät. Kostnaden motsvarar priset på utsläppsrätterna.

Mer om tilläggstjänsten klimatkompenserad fjärrvärme.

Serviceavtal för fjärrvärme kostar 230 kronor/månad.

Priset är exklusive moms och gäller per anläggning.

I serviceavtalet ingår återkommande servicebesök där vi går igenom och kontrollerar så att värmecentralen eller kylcentralen fungerar som den ska.

Mer information om serviceavtal företag.

Byggvärme

Med byggvärme värmer du upp byggarbetsplatsen på ett resurseffektivt och driftsäkert sätt. Genom att ansluta till fjärrvärmenätet redan vid byggstart är det möjligt att tillgodose uppvärmningsbehovet under hela projektet. När byggarbetet är klart kan byggvärmen enkelt göras om till permanent fjärrvärme.

Byggvärmen har inga fasta kostnader. Den består endast av ett rörligt energipris för den energi som används.

Ort Energipris, öre/kWh
Linköping 83,4 öre
Katrineholm, Skärblacka, Kimstad, Åtvidaberg, Borensberg och Kisa 84,5 öre