Priser och avtalsvillkor juli-december 2023

Elnätsavgiften är den avgift du betalar till oss för att elen ska komma hem till dig. Bor du i Linköping eller Katrineholms kommun är det vi på Tekniska verken som äger och underhåller elnätsledningarna fram till din fastighet. Elnätsverksamheten är ett monopol, det innebär att vi är de enda som har hand om elnätet i din kommun. Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar oss för att till exempel se till att våra kostnader för elnätet är rimliga.

Förhandsreglering av elnätsavgifter

Riksdagen har beslutat att elnätsföretagens avgifter ska granskas i förväg. Alltså finns en begränsning av hur stora intäkter vi får ha. Målet är att skapa långsiktigt stabila och förutsägbara avgifter – samtidigt som elnätet kan förnyas, byggas ut och anpassas till målen om förnybar elproduktion.

Intäktsram fastställs fyra år framåt

Förhandsregleringen innebär att Energimarknadsinspektionen bestämmer en intäktsram för alla elnätsföretag för en fyraårsperiod. Intäktsramen ska täcka elnätsföretagens kostnader för verksamheten och ge en rimlig avkastning till ägarna.

Dina elkostnader består av tre delar 

 • Kostnad för elen du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen hem till dig, som du betalar till ditt elnätsföretag.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Vad dessa kostnader består i finns närmare beskrivet under varje abonnemang.

Linköpings nätområde

Abonnemangspriser 

Inom Linköpings nätområde har vi fyra olika elnätsabonnemang. Här kan du läsa mer om de olika abonnemangen och se aktuell prislista.

Prislistan gäller för Linköpings nätområde 1 juli - 31 december 2023. Priserna presenteras inklusive moms.

Produkt Huvudsäkring  Fast årsavgift, kr/år  Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
 Lägenhet  16 - 25 A  1 490 kr  24,30 öre
       
Elnät, 1-fas 16 A 1 750 kr  24,30 öre 
Elnät, 1-fas 20-25 A 1 800 kr 24,30 öre 
       
Elnät, 3-fas 16 A 2 100 kr 24,30 öre 
Elnät, 3-fas 20 A  2 680 kr  24,30 öre 
Elnät, 3-fas 25 A  3 230 kr  24,30 öre 
Elnät, 3-fas 35 A  4 450 kr  24,30 öre 
Elnät, 3-fas 50 A  5 790 kr  24,30 öre 
Elnät, 3-fas 63 A 7 000 kr 24,30 öre 

Alla priser är inklusive moms. Energiskatt tillkommer med 49,0 öre per kWh.

Prisdelar 

Med säkringsabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i två delar: en fast årsavgift (kr/år) och en rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh).

Fast årsavgift 

Din huvudsäkring avgör storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för. 

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:  

 • elsäkerhetsavgift: 13,88 kronor 

 • nätövervakningsavgift: 5,44 kronor 

 • elberedskapsavgift: 49 kronor. 

  Totalt 68,31 kronor per år inklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift 

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) är avgiften du betalar för att elen ska komma hem till dig och betalas i förbrukade kilowattimmar (kWh). Den rörliga elöverföringsavgiften faktureras månadsvis efter avläst förbrukning. 

Lägenhet 

Lägenhetsabonnemanget gäller för lägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter, med huvudsäkring 16–25 A som är ansluten till en gemensam servisledning. 

Elnät 1-Fas 

Anslutning sker endast till kolonistugor med 16 A huvudsäkring. 

 

Prislistan gäller för Linköpings nätområde 1 juli - 31 december 2023. Priserna presenteras exklusive moms.

Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
80 - 125 A 8 500 kr 7,70 öre 29 kr 47 kr
126 - 250 A 13 000 kr 7,70 öre 29 kr 47 kr
251 - 500 A 27 000 kr 7,70 öre 29 kr 47 kr
501 - 1 000 A 54 000 kr 7,70 öre 29 kr 47 kr
Större än 1 000 A 86 500 kr 7,70 öre 29 kr 47 kr

Alla priser är exklusive moms.

Energiskatt tillkommer med 39,2 öre per kWh. Priserna gäller anläggningar som är anslutna till 400V-nätet och med huvudsäkring från 80 A och uppåt. 

Prisdelar 

Med effektabonnemang lågspänning är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift. 

Fast årsavgift 

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad. Din huvudsäkring avgör den effekt du maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för. 

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:  

 • elsäkerhetsavgift, 11,10 kronor 

 • nätövervakningsavgift, 4,35 kronor 

 • elberedskapsavgift, 39,20 kronor.  

Totalt 54,65 kronor per år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift 

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift 

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober. 

Uttag av reaktiv effekt 

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 procent av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv). 

Vid överuttag av reaktiv effekt tillkommer en avgift på 24 kronor per kVAr och månad.

Prislistan gäller för Linköpings nätområde 1 juli - 31 december 2023. Priserna presenteras exklusive moms. 

Abonnemang effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
Under 2 000 kW 110 000 kr 5,10 öre 17 kr 26 kr
2 000 - 10 000 kW 485 000 kr 5,10 öre 17 kr 26 kr
Över 10 000 kW 865 000 kr 5,10 öre 17 kr 26 kr

Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer med 39,2 öre per kWh. 

Prisdelar 

Med effektabonnemang högspänning är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift.

Fast årsavgift 

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad. Återkommande byten av abonnemang är inte tillåtet. 

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:  

 • Elsäkerhetsavgift: 905 kronor 

 • Nätövervakningsavgift: 870 kronor 

 • Elberedskapsavgift: 2 129 kronor.  

Totalt 3 904 kronor per år exklusive moms. 

Rörlig elöverföringsavgift 

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift 

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober.

Uttag av reaktiv effekt 

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 procent av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv). 

Vid överuttag av reaktiv effekt tillkommer en avgift på 16 kronor per kVAr och månad. 

Prislistan gäller för Linköpings nätområde 1 juli - 31 december 2023. Priserna presenteras inklusive moms. 

Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
16 - 25 A 1 800 kr 10,30 öre 28 kr 45 kr
35 - 63 A 5 300 kr 10,30 öre 28 kr 45 kr

Alla priser är inklusive moms.

Årsavgiften betalas för huvudsäkringens storlek i Ampere (A). Energiskatt tillkommer med 49,0 öre per kWh. 

Förutsättningar för effektabonnemang  

En förutsättning för att kunna ha effektbaserat pris är att du har rätt typ av elmätare. Om vi behöver byta din elmätare gör vi det utan kostnad. Då kan det ta några veckor extra innan vi kan ändra till effektbaserat pris. 

Prisdelar 

Med valbart effektabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift. 

Fast årsavgift 

Din huvudsäkring avgör den effekt du i normala fall maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för. Återkommande byten av abonnemang är inte möjligt. 

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:  

 • Elsäkerhetsavgift: 13,88 kronor 

 • Nätövervakningsavgift: 5,44 kronor 

 • Elberedskapsavgift: 49 kronor.  

Totalt 68,31 kronor per år inklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift 

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) är avgiften du betalar för att elen ska komma hem till dig och betalas i förbrukade kilowattimmar (kWh). Den rörliga elöverföringsavgiften faktureras per månad efter avläst förbrukning. 

Effektavgift 

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober. 

Effekt 

Effekt är den kapacitet av elnätet som du för tillfället behöver. Med effektbaserat pris ökar möjligheten att själv påverka din elnätskostnad. Om du använder många elapparater samtidigt blir effekten högre än om du använder samma elapparater vid olika tidpunkter under dagen. Effektbaserat pris passar vanligtvis dig som normalt har lågt effektbehov vintertid eller dig som har möjlighet att anpassa ditt behov genom att sprida ut din användning över tid. 

Fakturering 

Med effektbaserat pris betalar du månadsvis för din faktiska elförbrukning föregående månad. Kontakta vår kundservice om du vill veta mer om effektbaserat pris och om det kan vara aktuellt just för dig.

Ny anslutning och tillfällig anslutning

Här kan du läsa mer om och se prislista för ny anslutning och tillfällig anslutning i Linköpings kommun.

Prislistan gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare för ny anslutning eller ändrad anslutning till elnät inom Linköpings nätområde. 

Avgiften för en ny anslutning beror på din huvudsäkring och avståndet till närmaste befintliga anslutningspunkt. Avstånden är fågelvägen och anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp eller en nätstation.

Vi erbjuder nedanstående anslutningar enligt pris i respektive tabeller, plus eventuella avgiftstillägg enligt villkoren. 

Upp till 200 meter från närmaste anslutningspunkt  

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 25 A 44 375 kr 35 500 kr
35 A och uppåt Offert Offert

 

Över 200 meter från närmaste anslutningspunkt

 

16 A - 25 A

Avstånd närmast befintlig anslutningspunkt Grundbelopp, pris inklusive moms Avstånd, pris/meter inklusive moms
200 - 600 m 44 375 kr 381,25 kr
600 - 1 200 m 196 875 kr 908,75 kr
1 200 - 1 800 m 742 125 kr 526,25 kr
Längre än 1 800 m Offert  

 

35 A och uppåt

Avstånd från närmast befintlig anslutningspunkt Pris
Längre än 200 m Offert

 

Kolonistuga

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A, enfas 12 200 kr 9 760 kr

 

Vill du veta mer om ny anslutning?

Vill du beställa ny anslutning? Undrar du vad som kan vara bra att tänka på eller hur det går till steg för steg?

Prislistan gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare för tillfällig anslutning till elnät inom Linköpings nätområde.

Priserna gäller för inkoppling direkt i befintligt lågspänningsnät. I priset ingår även bortkoppling. En tillfällig anslutning gäller i högst ett år och kan inte omvandlas till en permanent anläggning.

Avgifter

Förutom avgiften för in- och urkoppling faktureras du även för den el du använder under den period som det tillfälliga abonnemanget är inkopplat. Du betalar alltid minst för en månad, även om du har behov av tillfällig anslutning under en kortare period. För de löpande avgifterna gäller samma priser som för ordinarie abonnemang. 

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 63 A 5 525 kr 4 420 kr
80 A - 250 A 8 925 kr 7 140 kr
Över 250 A Offert Offert

 

Vill du veta mer om tillfällig anslutning? 

Vill du beställa tillfällig anslutning? Undrar du vad som kan vara bra att tänka på eller hur det går till steg för steg?

Katrineholms nätområde

Abonnemangspriser 

Inom Katrineholms nätområde har vi fyra olika elnätsabonnemang. Här kan du läsa mer om de olika abonnemangen och se aktuell prislista.

Prislistan gäller för Katrineholms nätområde 1 juli - 31 december 2023. Priserna presenteras inklusive moms.

Produkt Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh
Lägenhet 16 - 25 A 1 800 kr 25,20 öre
Elnät, 3-fas 16 A 4 050 kr 25,20 öre
Elnät, 3-fas 20 A 5 100 kr 25,20 öre
Elnät, 3-fas 25 A 6 350 kr 25,20 öre
Elnät, 3-fas 35 A 8 950 kr 25,20 öre
Elnät, 3-fas 50 A 12 500 kr 25,20 öre
Elnät, 3-fas 63 A 15 500 kr 25,20 öre

Alla priser är inklusive moms. Energiskatt tillkommer med 49,0 öre per kWh.

Prisdelar

Med säkringsabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i två delar: en fast årsavgift (kr/år) och en rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh).

Fast årsavgift

Din huvudsäkring avgör storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för.

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift: 13,88 kronor
 • Nätövervakningsavgift: 5,44 kronor
 • Elberedskapsavgift: 49 kronor.

Totalt 68,32 kronor per år inklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) är avgiften du betalar för att elen ska komma hem till dig och betalas i förbrukade kilowattimmar (kWh). Den rörliga elöverföringsavgiften faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Lägenhet

Lägenhetsprodukten gäller bostadslägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter, med huvudsäkring 16–25 A som är ansluten till en gemensam servisledning.

Prislistan gäller för Katrineholms nätområde 1 juli - 31 december 2023. Priserna presenteras exklusive moms.

Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år  Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
80 - 125 A 9 450 kr 8,80 öre 32 kr 51 kr
126 - 250 A 16 100 kr 8,80 öre 32 kr 51 kr
251 A - 500 A 35 600 kr 8,80 öre 32 kr 51 kr
510 A - 1 000 A 66 700 kr 8,80 öre 32 kr 51 kr
Större än 1 000 A 100 000 kr 8,80 öre 32 kr 51 kr

Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer med 39,2 öre per kWh. Priserna gäller för anläggningar som är anslutna till 400 V-nätet och med huvudsäkring från 80 Ampere (A) och uppåt.

Prisdelar

Med effektabonnemang lågspänning är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift.

Fast årsavgift

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad. Din huvudsäkring avgör den effekt du i normala fall maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för.

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift: 11,10 kronor
 • Nätövervakningsavgift: 4,35 kronor
 • Elberedskapsavgift: 39,20 kronor.

Totalt 54,65 kronor per år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 procent av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv).

Vid överuttag av reaktiv effekt tillkommer en avgift på 30 kronor per kVAr och månad.

Prislistan gäller för Katrineholms nätområde 1 juli - 31 december 2023. Priserna presenteras exklusive moms.

Abonnemang effekt (kW) Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
Under 2 000 kW 133 500 kr 7,50 öre 19 kr 30 kr
2 000 - 10 000 kW 667 500 kr 7,50 öre 19 kr 30 kr
Över 10 000 kW 1 000 000 kr 7,50 öre 19 kr 30 kr

Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer med 39,2 öre per kWh.

Prisdelar

Med effektabonnemang högspänning är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift.

Fast årsavgift

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad. Återkommande byten av abonnemang är inte tillåtet.

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift: 905 kronor
 • Nätövervakningsavgift: 870 kronor
 • Elberedskapsavgift: 2 129 kronor.

Totalt 3 904 kronor per år exklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 procent av månadens högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt faktureras månadsvis i efterskott, räknat i kVAr (kilovoltampere reaktiv).

Vid överuttag av reaktiv effekt tillkommer en avgift på 20 kronor per kVAr och månad.

Prislistan gäller för Katrineholms nätområde 1 juli - 31 december 2023. Priserna presenteras inklusive moms.

Huvudsäkring Fast årsavgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift, öre/kWh Effektavgift sommar, kr/kW/mån Effektavgift vinter, kr/kW/mån
16 - 25 A 2 450 kr 12,70 öre 29 kr 47 kr
35 - 63 A 7 100 kr 12,70 öre 29 kr 47 kr

Alla priser är inklusive moms. Årsavgiften betalas för huvudsäkringens storlek i ampere (A). Energiskatt tillkommer med 49,0 öre per kWh.

Förutsättningar för effektabonnemang

En förutsättning för att kunna ha effektbaserat pris är att du har rätt typ av elmätare. Om vi behöver byta din elmätare gör vi det utan extra kostnad. Då kan det ta några veckor extra innan vi kan ändra till effektbaserat pris.

Prisdelar

Med valbart effektabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och en effektavgift.

Fast årsavgift

Din huvudsäkring avgör den effekt du i normala fall maximalt kan ta ut och därmed storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på Tekniska verken. Kostnaden står du själv för. Återkommande byten av abonnemang är inte möjligt.

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift: 11,10 kronor
 • Nätövervakningsavgift: 4,35 kronor
 • Elberedskapsavgift: 39,20 kronor.

Totalt 68,32 kronor per år inklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi till anläggningen i kilowattimmar (kWh) och faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Effektavgift

Effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften varierar under året, vinterperioden pågår november–mars och sommarperioden april-oktober.

Effekt

Effekt är den kapacitet av elnätet som du för tillfället behöver. Med effektbaserat pris ökar möjligheten att själv påverka din elnätskostnad. Om du använder många elapparater samtidigt blir effekten högre än om du använder samma elapparater vid olika tidpunkter under dagen. Effektbaserat pris passar vanligtvis dig som normalt har lågt effektbehov vintertid eller dig som har möjlighet att anpassa ditt behov genom att sprida ut din användning över tid.

Fakturering

Med effektbaserat pris betalar du månadsvis för din faktiska användning föregående månad. Kontakta vår kundservice om du vill veta mer om effektbaserat pris och om det kan vara aktuellt för just dig.

Ny anslutning och tillfällig anslutning

Här kan du läsa mer om och se prislista för ny anslutning och tillfällig anslutning i Katrineholms kommun.

 

Prislistan gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare för en ny anslutning eller ändrad anslutning till elnät inom Katrineholms nätområde.

Avgiften för en ny anslutning beror på din huvudsäkring och avståndet till närmaste befintliga anslutningspunkt. Avstånden är fågelvägen och anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp eller en nätstation.

Vi erbjuder nedanstående anslutningar enligt pris i respektive tabeller, plus eventuella avgiftstillägg enligt villkoren.

Upp till 200 meter från närmaste anslutningspunkt 

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 25 A 44 375 kr 35 500 kr
35 A och större Offert Offert

 

Över 200 meter från närmaste anslutningspunkt

 

16 A - 25 A

Avstånd till närmaste befintliga anslutningspunkt Grundbelopp, pris inklusive moms Avståndstillägg, pris/meter, inklusive moms
200 - 600 m 44 375 kr 381,25 kr
600 - 1 200 m 196 875 kr 908,75 kr
1 200 - 1 800 m 742 125 kr 526,25 kr
Längre än 1 800 m Offert  

 

35 A och uppåt

Avstånd från närmast befintlig anslutningspunkt Pris
Längre än 200 m Offert

 

Vill du veta mer om ny anslutning?

Vill du beställa ny anslutning? Undrar du vad som kan vara bra att tänka på eller hur det går till steg för steg?

Prislistan gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare för anslutning till elnät inom Katrineholms nätområde.

Priserna gäller för inkoppling direkt i befintligt lågspänningsnät. I priset ingår även bortkoppling. En tillfällig anslutning gäller i högst ett år och kan inte omvandlas till en permanent anläggning.

Avgifter

Förutom avgiften för in- och urkoppling faktureras du även för den el du använder under den period som det tillfälliga abonnemanget är inkopplat. Du betalar alltid minst för en månad, även om du har behov av tillfällig anslutning under en kortare period. För de löpande avgifterna gäller samma priser som för ordinarie abonnemang.

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A-63 A 5 525 kr 4 420 kr
80 A-250 A 8 925 kr 7 140 kr
Över 250 A Offert Offert

 

Vill du veta mer om tillfällig anslutning? 

Vill du beställa tillfällig anslutning? Undrar du vad som kan vara bra att tänka på eller hur det går till steg för steg?

Avtalsvillkor och konsumenträtt

Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning och överföring av el.

Information och villkor elanslutningar:

Linköping: Anslutningar till elnät Linköping (pdf 570 kB)

Katrineholm: Anslutningar till elnät Katrineholm (pdf 571 kB)

Avtalsvillkor privatpersoner: 

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K (rev 2) (pdf 225 kB)

Avtalsvillkor verksamheter:

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (rev) (pdf 206 kB)

Avtalsvillkor högspänningsanläggningar:

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 H (rev) (pdf 749 kB)

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter och tjänster. Om vi inte har levt upp till dina förväntningar, eller har gjort något fel, är det viktigt att du hör av dig till oss så att vi får en chans att utreda vad som har hänt.