Nytt elnätspris

Den 1 januari 2022 får du i Linköping som har effektabonnemang och du som har effekt- eller säkringsabonnemang i Katrineholm ett nytt elnätspris. Priset ändras med cirka 3.5 procent.

Så påverkas du av prisändringen

Den genomsnittliga höjningen i både Linköping och Katrineholm är 3,5 procent. Vad skillnaden blir för dig beror både på din säkringsstorlek och din elavändning. 

Vilka abonnemang som omfattas av prisförändringen

Linköping: 

 • Effektabonnemang lågspänning, 80 A och uppåt
 • Effektabonnemang högspänning 
 • Valbart effektabonnemang, 16 A – 63 A  
 • Storskalig elproduktion avgifter för inmatning över 1500 kW

Katrineholm: 

 • Effektabonnemang lågspänning, 80 A och uppåt  
 • Effektabonnemang högspänning  
 • Valbart effektabonnemang, 16 A – 63 A  
 • Säkringsabonnemang, 16 A – 63 A 
 • Storskalig elproduktion avgifter för inmatning över 1500 kW

Exempel – så blir skillnaden för dig som har säkringsabonnemang i Katrineholm

Vi har tagit fram ett räkneexempel som visar vad skillnaden blir för olika genomsnittskunder. Alla priser är inklusive moms.

Kundgrupp Så stor blir höjningen
Lägenhet
2 000 kWh/år
 ca 6,70 kr/mån
Villa utan elvärme
16 A, 5 000 kWh/år
ca 15,00 kr/mån
Villa med eluppvärmning
20 A, 20 000 kWh/år
ca 28,00 kr/mån

Mindre företag eller lantbruk
35 A, 30 000 kWh/år

ca 43,00 kr/mån

Därför får du ett nytt elnätspris

Våra elnätspriser ligger under genomsnittet i Sverige och kommer fortsätta göra det även efter ändringen. Vi behöver ändra priset av flera orsaker:

 • Vårt samhälle blir alltmer beroende av el, med nya och fler sätt att använda el. Vi kör elbil, har robotgräsklippare och streamar film. På jobbet har vi digitala möten, samtidigt som industrin blir alltmer elektrifierad.
 • Omställningen till förnybar el ställer också nya krav på våra elnät lokalt som nationellt, med fler små elproducenter av sol- och vindkraft i nätet.

Därför måste vi framtidssäkra och bygga ut elnätet så att det klarar framtida behov. Vi byter också ut alla elmätare till nya smarta mätare som ger dig som konsument bättre koll på din elanvändning och koppla på tjänster för energieffektivisering.

Det här ingår i din elnätsavgift

Förutom att vi framtidssäkrar elnätet ingår flera saker som gör din vardag enklare:

 • Vi utför löpande underhåll för att se till att du alltid har el när du behöver den, och vår leveranssäkerhet i Linköping är 99,996 procent
 • Skulle det ändå ske ett strömavbrott får du hjälp dygnet runt, året runt. Vi har alltid personal i beredskap för att hantera driftstörningar.
 • Du får även avbrottsersättning om strömmen är borta i mer än 12 timmar.  

Dina elkostnader består av tre delar:

 

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna. Källa: Energimyndigheten

De tre delarna är:

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Se närmare förklaring här nedan.
Hjälpte denna information dig? Nej