Nytt elnätspris juli-december 2023

Mellan den 1 juli och 31 december 2023 sänkte vi tillfälligt elnätspriset för alla våra kunder. Exakt hur stor skillnaden blev för dig beror på storleken på ditt abonnemang och din elförbrukning.

Linköping

Säkringsabonnemang, 16 A – 63 A

För en lägenhetskund handlar det om en sänkning på cirka 12 kronor per månad och för en eluppvärmd villa handlar det om cirka 90 kronor per månad. Den genomsnittliga sänkningen är 8,5 procent.

Exempel – så blir skillnaden för dig

Här kan du se ett räkneexempel som visar vad skillnaden blir för olika genomsnittskunder med säkringsabonnemang i Linköping. Alla priser presenteras inklusive moms.

Kundgrupp Kostnad före sänkning kr/månad Kostnad efter sänkning kr/månad Sänkning kr/månad
Lägenhet
2 000 kWh/år
176  164 12
Villa utan elvärme
16 A, 5 000 kWh/år
301  276 25
Villa med eluppvärmning
20 A, 20 000 kWh/år
718  628 90

Mindre företag eller lantbruk
35 A, 30 000 kWh/år

1 115  978  137

Effektabonnemang

Den genomsnittliga sänkningen är 8,5 procent. Vad skillnaden blir för dig beror både storleken på ditt abonnemang och din elanvändning.  Se ditt pris i prislistan.

Katrineholm

Säkringsabonnemang, 16 A – 63 A

För en lägenhetskund handlar det om en sänkning på cirka 17 kronor per månad och för en eluppvärmd villa handlar om cirka 103 kronor per månad. Den genomsnittliga sänkningen är 9 procent.

Exempel – så blir skillnaden för dig

Här kan du se ett räkneexempel som visar vad skillnaden blir för olika genomsnittskunder med säkringsabonnemang i Katrineholm. Alla priser presenteras inklusive moms.

Kundgrupp Kostnad före sänkning kr/månad Kostnad efter sänkning kr/månad Sänkning kr/månad
Lägenhet
2 000 kWh/år
209  192 17
Villa utan elvärme
16 A, 5 000 kWh/år
482  443 39
Villa med eluppvärmning
20 A, 20 000 kWh/år
948  845 103

Mindre företag eller lantbruk
35 A, 30 000 kWh/år

1 537  1 376  161

Effektabonnemang

Den genomsnittliga sänkningen blir 9 procent. Vad skillnaden blir för dig beror både storleken på ditt abonnemang och din elanvändning.  Se ditt pris i prislistan.

Varför sänker vi priset nu?

Årets elpriser blev lägre än väntat. Det har gjort att avgifterna vi betalar för att transportera el genom elsystemet gått ner, och vi kan då sänka ditt elnätspris med lika mycket. Det är vi väldigt glada för.

Läs mer om hur Sveriges elnät fungerar

Ersättningen för din elproduktion sänks också

Vi ersätter dig för den nytta din elproduktion gör för elnätet. Din ersättning baseras på vad det skulle kosta oss att köpa in motsvarande kWh från Vattenfall som äger regionnätet. När nu kostnaden från regionnätet sänks tillfälligt, sänks även ersättningen till dig som producent under samma period.

Så blir de nya ersättningsnivåerna

Vi har två ersättningsnivåer beroende på när produktionen sker. Högpris gäller måndag till fredag klockan 06.00–22.00 under januari–mars, november och december. Lågpris gäller övrig tid.

Linköping

Ny produktionsersättning lågpristid: 4,20 öre/kWh (idag 7,40 öre/kWh)

Ny produktionsersättning högpristid: 8,30 öre/kWh (idag 11,40 öre/kWh)

Katrineholm

Ny produktionsersättning lågpristid: 4,90 öre/kWh (idag 8,60 öre/kWh)

Ny produktionsersättning högpristid: 8,90 öre/kWh (idag 12,60 öre/kWh)

Frågor och svar om sänkning av elnätspris

Sänkningen sker till största delen på det rörliga priset men den fasta prisdelen korrigeras lite för att följa Energimarkandsinspektionens krav på kostnadsriktighet.

Prissänkningen kommer att justeras direkt på din faktura.

Den 1 januari 2024 kommer vi att återgå till vårt ordinarie pris, eftersom sänkningen från Vattenfall Regionnät är tillfällig. Vår prognos är att vi därutöver kommer att höja vårt ordinarie pris från 1 januari 2024. Prognosen bygger på de förutsättningar som vi vet våren 2023 och är väldigt osäker. Nya besked väntas i höst om kostnader i elsystemet.

Linköping

  • Säkringsabonnemang, ca 1%
  • Effektabonnemang, ca 4%

Katrineholm

  • Alla abonnemang, ca 3,5%

Det här är en tillfällig sänkning för din elnätskostnad. Elstödet som betalas ut av Försäkringskassan har varit en återbetalning för höga kostnader för elhandeln.

Nej vi kan inte höja eller sänka priset som vi vill, elnätsmarknaden är ett monopol som regleras av staten. Prissättning övervakas av Energimarknadsinspektionen. Det som styr vår prissättning är den Intäktsram som Energimarknadsinspektionen beslutar om. Kostnader för nätförluster bedöms av Ei som opåverkbara kostnader och får överföras direkt till kund.

 

Våra elnät hanteras separat och måste följa intäktsramarna från Ei (Energimarknadsinspektionen) för respektive nät. I Katrineholm behövs det mer elledningar per person än i Linköping, därför är det högre prisnivå generellt. Eftersom det är mer meter ledning per person i Katrineholm blir det mer överföringsförlust-kostnader per person där.

I Katrineholm är ledningslängden 107 meter medan den i Linköping är 54 meter, Medel i landet är 110 m och median 95 meter (Energimarknadsinspektionen).