Ersättning och avgifter för elproduktion 2022

Här hittar du ersättning och avgifter för kommersiell eller egen elproduktion för Linköping och Katrineholms nätområden. Gäller från och med 2022-01-01 och tills vidare.

Linköpings nätområde

Katrineholms nätområde


Egen småskalig elproduktion, max 1 500 kW, Linköpings nätområde

När du producerar mindre el än vad du använder under ett kalenderår.

Huvudsäkring Mätavgift Produktionsersättning lågpristid öre/kWh Produktionsersättning högpristid öre/kWh
16 - 63 A 0 3,30 öre 10, 5 öre
80 - 100 A 2 300 kr 3,30 öre 10,5 öre
Över 100 A 2 300 kr 3,30 öre 10,5 öre

Samtliga priser är exklusive moms. Moms på produktionsersättning utbetalas bara till kund som är momsregistrerad.

Om ersättning och avgifter för egen småskalig elproduktion

Prislistan gäller anslutning till lågspänning 400/230 Volt (V) och när användningen och produktion av el sker via samma huvudsäkring.

Produktionersättning: Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion. Det finns två ersättningsnivåer beroende på när produktionen sker.

 • Högpris gäller: Måndagar till fredagar, klockan 6.00–22.00, under januari-mars, november och december.
 • Lågpris gäller: Övrig tid. Lördagar-söndagar, samt hela april-oktober.

Avgift för mätning: För anläggning med huvudsäkring >80 A betalas en avgift för mätning per månad. För anläggning med huvudsäkring 16-63 A kan en avgift tillkomma om produktionen (inmatningen) av el i kilowattimmar är större än användningen under kalenderåret.


Småskalig elproduktion, max 1500 kW, Linköpings nätområde

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår. 

Ersättning för inmatning

Elnätspris Mätavgift Produktionsersättning lågpristid (öre/kWh) Produktionsersättning högpristid (öre/kWh)
Högspänning 7 920 kr/år 2 öre 9 öre
Lågspänning 2 300 kr/år 3,30 öre 10,5 öre

Avgifter för uttag

Elnätspris Rörlig elöverföringsavgift, (öre/kWh) Effektavgift sommar (Kr/kW/mån) Effektavgift vinter (Kr/kW/mån)
Högspänning 4,30 öre 31 kr 39 kr
Lågspänning 6,90 öre 40 kr 60 kr

Samtliga priser är exklusive moms. Endast kunder som är momsredovisningsskyldiga får moms utbetalt på effekt- och förlustersättning.

Om ersättning och avgifter för småskalig elproduktion

Villkoren förutsätter att du är en inmatningskund. Det innebär att anslutningseffekten för din produktion (inmatning till elnätet) är större än anslutningseffekten för din användning (uttag). Priserna gäller anläggningar med elproduktion under 1 500 kw och trefasanslutningar för högspänning 6–20 kilovolt (kV) eller lågspänning 400/230 Volt (V).

Produktionsersättning: Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion. Det finns två ersättningsnivåer beroende på när produktionen sker.

 • Högpris: Gäller måndagar till fredagar, klockan 6.00–22.00, under januari-mars, november och december.
 • Lågpris: Övrig tid. Lördagar-söndagar, samt hela april-oktober.

Mätavgift: för inmatning betalas en avgift för mätning per månad.


Storskalig elproduktion över 1500 kW, Linköpings nätområde

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Ersättning för inmatning

Elnätspris Mätavgift Produktionsersättning lågpristid öre/kWh Produktionsersättning högpristid öre/kWh
Högspänning 7 920 kr/år 2 öre 9 öre


Avgifter för inmatning över 1 500 kW

Elnätspris Effektavgift
Högspänning 2,70 kr/kW/mån

Avgifter för uttag

Elnätspris Rörlig elöver föringsavgift (öre/kWh) Effektavgift sommar (kr/kW/mån) Effektavgift vinter (kr/kW/mån)
Högspänning 4,30 öre 31 kr 39 kr

Överuttag av reaktiv effekt medför en avgift på 16 kr per kVAr och månad. Samtliga priser är exklusive moms.

Om ersättning och avgifter för storskalig elproduktion över 1 500 kW

Gäller för trefasanslutningar till högspänning 6–20 kilovolt (kV) och förutsätter att du är inmatningskund. Det innebär att anslutningseffekten för din produktion (inmatning till elnätet) är större än anslutningseffekten för din användning (uttag). I annat fall gäller istället villkoren för egen elproduktion.

Produktionsersättning: Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion. Det finns två ersättningsnivåer beroende på när produktionen sker.

 • Högpris: Gäller måndagar till fredagar, klockan 6.00–22.00, under januari-mars, november och december.
 • Lågpristid: Övrig tid. Lördagar-söndagar, samt hela april-oktober.

Avgift för inmatning/effektavgift: Avgifter för inmatning betalas av dig som kund, varje månad. Avgiften består av en månadskostnad för den anslutna produktionseffekten (kronor per ansluten effekt (kW) och månad).

Avgift för uttag: För uttag från elnätet gäller elnätspris för högspänning. Den fasta avgiften betalas inte.


Egen småskalig elproduktion, max 1 500 kW, Katrineholms nätområde

När du producerar mindre el än vad du använder under ett kalenderår.

Huvudsäkring Mätavgift Produktionsersättning lågpristid öre/kWh Produktionsersättning högpristid öre/kWh
16 - 63 A 0  3,70 öre  10,70 öre
80 - 100 A  2 300 kr  3,70 öre  10,70 öre
Över 100 A  2 300 kr  3,70 öre  10,70 öre

Samtliga priser är exklusive moms. Moms på produktionsersättning utbetalas bara till kund som är momsregistrerad.

Om ersättning och avgifter för egen småskalig elproduktion

Prislistan gäller anslutning till lågspänning 400/230 Volt (V) och när användningen och produktion av el sker via samma huvudsäkring.

Produktionersättning: Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion. Det finns två ersättningsnivåer beroende på när produktionen sker.

 • Högpris gäller: Måndagar till fredagar, klockan 6.00–22.00, under januari-mars, november och december.
 • Lågpris gäller: Övrig tid. Lördagar-söndagar, samt hela april-oktober.

Avgift för mätning: För anläggning med huvudsäkring >80 A betalas en avgift för mätning per månad. För anläggning med huvudsäkring 16-63 A kan en avgift tillkomma om produktionen (inmatningen) av el i kilowattimmar är större än användningen under kalenderåret.


Småskalig elproduktion, max 1500 kW, Katrineholms nätområde

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår. 

Ersättning för inmatning

Elnätspris Mätavgift Produktionsersättning lågpristid (öre/kWh) Produktionsersättning högpristid (öre/kWh)
Högspänning  7 920 kr/år  2,40 öre  9,20 öre
Lågspänning 2 300 kr/år   3,70 öre  10,70 öre

Avgifter för uttag

Elnätspris Rörlig elöverföringsavgift, (öre/kWh) Effektavgift sommar (Kr/kW/mån) Effektavgift vinter (Kr/kW/mån)
Högspänning 4,60 öre 39 kr 49 kr
Lågspänning 7,30 öre 50 kr 75 kr

Samtliga priser är exklusive moms. Endast kunder som är momsredovisningsskyldiga får moms utbetalt på effekt- och förlustersättning.

Om ersättning och avgifter för småskalig elproduktion

Villkoren förutsätter att du är en inmatningskund. Det innebär att anslutningseffekten för din produktion (inmatning till elnätet) är större än anslutningseffekten för din användning (uttag). Priserna gäller anläggningar med elproduktion under 1 500 kw och trefasanslutningar för högspänning 6–20 kilovolt (kV) eller lågspänning 400/230 Volt (V).

Produktionsersättning: Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion. Det finns två ersättningsnivåer beroende på när produktionen sker.

 • Högpris: Gäller måndagar till fredagar, klockan 6.00–22.00, under januari-mars, november och december.
 • Lågpris: Övrig tid. Lördagar-söndagar, samt hela april-oktober.

Mätavgift: för inmatning betalas en avgift för mätning per månad.


Storskalig elproduktion över 1500 kW, Katrineholms nätområde

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Ersättning för inmatning

Elnätspris Mätavgift Produktionsersättning lågpristid öre/kWh Produktionsersättning högpristid öre/kWh
Högspänning  7 920 kr/år  2,40 öre 9,20 öre 


Avgifter för inmatning över 1 500 kW

Elnätspris Effektavgift
Högspänning  5,40 kr/kW/mån

Avgifter för uttag

Elnätspris Rörlig elöver föringsavgift (öre/kWh) Effektavgift sommar (kr/kW/mån) Effektavgift vinter (kr/kW/mån)
Högspänning  4,60 öre 39 kr  49 kr 

Överuttag av reaktiv effekt medför en avgift på 16 kr per kVAr och månad. Samtliga priser är exklusive moms.

Om ersättning och avgifter för storskalig elproduktion över 1 500 kW

Gäller för trefasanslutningar till högspänning 6–20 kilovolt (kV) och förutsätter att du är inmatningskund. Det innebär att anslutningseffekten för din produktion (inmatning till elnätet) är större än anslutningseffekten för din användning (uttag). I annat fall gäller istället villkoren för egen elproduktion.

Produktionsersättning: Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion. Det finns två ersättningsnivåer beroende på när produktionen sker.

 • Högpris: Gäller måndagar till fredagar, klockan 6.00–22.00, under januari-mars, november och december.
 • Lågpristid: Övrig tid. Lördagar-söndagar, samt hela april-oktober.

Avgift för inmatning/effektavgift: Avgifter för inmatning betalas av dig som kund, varje månad. Avgiften består av en månadskostnad för den anslutna produktionseffekten (kronor per ansluten effekt (kW) och månad).

Avgifter för uttag: För uttag från elnätet gäller elnätspris för högspänning. Den fasta avgiften betalas inte.

Hjälpte denna information dig? Nej