Ersättning och avgifter för egen elproduktion 2024

Här kan du läsa mer om avgifter och ersättning för egen elproduktion i Linköpings och Katrineholms nätområden. Avgift är det du betalar till oss som elnätsföretag och ersättning är det du får av oss för din produktion. Alla priser presenteras exklusive moms och gäller den 1 januari – 31 december 2024.

Linköpings nätområde

Egen småskalig elproduktion, max 1 500 kW

När du producerar mindre el än vad du använder under ett kalenderår.

Småskalig elproduktion, max 1 500 kW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Storskalig elproduktion, över 1 500 kW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Huvudsäkring Mätavgift Produktionsersättning (öre/kWh)
16 - 63 A 0 kr 4,20 öre
80 - 100 A 2 300 kr 4,20 öre
Över 100 A 2 300 kr 4,20 öre

Moms på produktionsersättning betalas bara ut till dig som är momsregistrerad. 

Om ersättning och avgifter för egen småskalig elproduktion 

Prislistan gäller anslutning till lågspänning 400/230 volt och när användning och produktion av el sker via samma huvudsäkring. 

Produktionsersättning 

Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion.

Mätavgift 

För anläggning med huvudsäkring på 80 ampere eller större betalar du en avgift per månad för mätning och rapportering.

Ersättning för inmatning

Elnätspris Mätavgift Produktionsersättning (öre/kWh)
Högspänning 7 920 kr/år 2,30 öre
Lågspänning 2 300 kr/år 4,20 öre

 

Avgifter för uttag

Elnätspris Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) Effektavgift sommar (kr/kW/mån) Effektavgift vinter (kr/kW/mån)
Högspänning 5,40  öre 22 kr 33 kr
Lågspänning 7,90 öre 38 kr 58 kr

Moms på produktionsersättning betalas bara ut till dig som är momsregistrerad. 

Om ersättning och avgifter för småskalig elproduktion 

Prislistan gäller anslutning till lågspänning 400/230 volt och när användning och produktion av el sker via samma huvudsäkring. 

Produktionsersättning 

Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion.

Mätavgift 

För anläggning med huvudsäkring på 80 ampere eller större betalar du en avgift per månad för mätning och rapportering.

Vill du ha mer information om egen elproduktion?

Ersättning för inmatning

Elnätspris Mätavgift Produktionsersättning (öre/kWh)
Högspänning 7 920 kr/år 2,30 öre

 

Avgifter för inmatning över 1 500 kW

Elnätspris Effektavgift
Högspänning 3,20 kr/kW/mån

 

Avgifter för uttag

Elnätspris Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) Effektavgift sommar (kr/kW/mån) Effektavgift vinter (kr/kW/mån)
Högspänning 5,40 öre 22 kr 33 kr

För överuttag av reaktiv effekt tillkommer en avgift på 16 kr per kVAr och månad.  

Om ersättning och avgifter för storskalig elproduktion 

Prislistan gäller för trefasanslutningar till högspänning 6–20 kilovolt (kV) och förutsätter att du är inmatningskund. Det innebär att anslutningseffekten för din produktion (inmatning till elnätet) är större än anslutningseffekten för din användning (uttag). Annars gäller i stället villkoren för egen elproduktion. 

Produktionsersättning 

Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion. 

Mätavgift och effektavgift 

För inmatning betalar du en avgift för mätning per månad. Effektavgiften består av en månadskostnad för den anslutna produktionseffekten (kronor per ansluten effekt (kW) och månad). 

Avgift för uttag  

För uttag från elnätet betalar du gällande elnätspris för högspänning minus den fasta avgiften. 

Katrineholms nätområde

Egen småskalig elproduktion, max 1 500 kW

När du producerar mindre el än vad du använder under ett kalenderår.

Småskalig elproduktion, max 1 500 kW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Storskalig elproduktion, över 1 500 kW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Huvudsäkring Mätavgift Produktionsersättning (öre/kWh)
16 - 63 A 0 kr  5,30 öre
80 - 100 A 2 300 kr 5,30 öre
Över 100 A 2 300 kr 5,30 öre

Moms på produktionsersättning betalas bara ut till dig som är momsregistrerad. 

Om ersättning och avgifter för egen småskalig elproduktion 

Prislistan gäller anslutning till lågspänning 400/230 volt när användning och produktion av el sker via samma huvudsäkring. 

Produktionsersättning 

Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion.

Mätavgift 

För anläggning med huvudsäkring på 80 ampere eller större betalar du en avgift per månad för mätning och rapportering.

Ersättning för inmatning

Elnätspris Mätavgift Produktionsersättning (öre/kWh)
Högspänning 7 920 kr/år 3,40 öre
Lågspänning 2 300 kr/år 5,30 öre

 

Avgifter för uttag

Elnätspris Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) Effektavgift sommar (kr/kW/mån) Effektavgift vinter (kr/kW/mån)
Högspänning 7,50 öre 26 kr 35 kr
Lågspänning 8,80 öre 40 kr 58 kr

Moms på effekt- och förlustersättning betalas bara ut till dig som är momsregistrerad. 

Om ersättning och avgifter för småskalig elproduktion 

Villkoren förutsätter att du är en inmatningskund. Det innebär att anslutningseffekten för din produktion (inmatning till elnätet) är större än anslutningseffekten för din användning (uttag). Priserna gäller anläggningar med elproduktion under 1 500 kW och trefasanslutningar för högspänning 6–20 kilovolt (kV) eller lågspänning 400/230 volt. 

Produktionsersättning 

Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion.

Mätavgift 

För anläggning med huvudsäkring på 80 ampere eller större betalar du en avgift per månad för mätning och rapportering.

Vill du ha mer information om egen elproduktion?

Ersättning för inmatning

Elnätspris Mätavgift Produktionsersättning (öre/kWh)
Högspännig 7 920 kr/år 3,40 öre

 

Avgifter för inmatning över 1 500 kW

Elnätspris Effektavgift
Högspänning 6,50 kr/kW/mån

 

Avgifter för uttag

Elnätspris Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) Effektavgift sommar (kr/kW/mån) Effektavgift vinter (kr/kW/mån)
Högspänning 7,50 öre 26 kr 35 kr

För överuttag av reaktiv effekt tillkommer en avgift på 16 kr per kVAr och månad.  

Om ersättning och avgifter för storskalig elproduktion

Prislistan gäller för trefasanslutningar till högspänning 6–20 kilovolt (kV) och förutsätter att du är inmatningskund. Det innebär att anslutningseffekten för din produktion (inmatning till elnätet) är större än anslutningseffekten för din användning (uttag). Annars gäller i stället villkoren för egen elproduktion. 

Produktionsersättning 

Vi betalar produktionsersättning till dig för nätnyttan. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät tack vare din elproduktion. 

Mätavgift och effektavgift 

För inmatning betalar du en avgift för mätning per månad. Effektavgiften består av en månadskostnad för den anslutna produktionseffekten (kronor per ansluten effekt (kW) och månad). 

Avgift för uttag  

För uttag från elnätet betalar du gällande elnätspris för högspänning minus den fasta avgiften. 

Vill du se priser och avtalsvillkor för elnät?