Belysningspriser 2024

Alla priser gäller från den 1 januari 2024. Priserna presenteras exklusive moms.

Färdigt ljus Guld

Produkterna i listan nedan är våra vanligaste och ingår i vårt standardsortiment. Andra produkter kan offereras på begäran.

 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. 

 
Kategori Typ av stolpe Höjd till ljuspunkt Pris/kr/månad
s1 Väggmontage/markstrålkastare/pollare inkl schakt/kabel 0-1 m 84
s3/s6 Rakstolpe, olackerad/lackerad 3-5 m 121/129
s4/s7 Enkelarmstolpe, olackerad/lackerad 6-7 m 130/153
s5/s8 Dubbelarmstolpe, olackerad/lackerad 6-7 m 141/160

 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. 

A2 Atla, Mistral LED   44 kr
A3 Iridium Mini LED, Elliot LED, TownGuide   54 kr
A4 Puck, Ypsilon, Plurio, Polaris Markstrålkastare Cricket 26 67 kr
A5 Lilla Victor, Mexico, Plurio LED Pathway LED, Bega LED 81 kr
A6 Auris Stockholm Vägg 92 kr
A7 Bernini, Stockholm II Stolpe, Stora Victor   119 kr
 A8  Colonn, Stockholm Park Markstrålkastare IPR10 128 kr
A9 Cityliter Pollare Jet1 145 kr
Kategori Typ av stolparmaratur Typ av väggarmatur/markstrålkastare/pollare Pris/månad

 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.

Det sammanvägda elpriset (elhandel, elnätsavgifter och energiskatter) är för 2024 beräknat till ca 1,50 kr/kWh exklusive moms. I ljuskällans pris ingår dessutom bland annat ljuskällans inköpspris och beräkning av ljuskällans livslängd vid en brinntid på ca 4 050 timmar/år. Priset är angivet i hel krona, men debiteras med decimaler.  

Elen i Tekniska verkens belysningsnät köps från elleverantören Bixia och är av typen ursprungsmärkt vattenkraft, vilket garanterar en förnybar elproduktion från vattenkraft. 

Högtrycksnatrium

Effekt (watt) Pris
50 W 31 kr
70 W 44 kr
100 W 57 kr

Keramisk metallhalogen

Effekt (watt) Pris
35 W 30 kr
50 W 44 kr
70 W 52 kr
100 W 68 kr

LED

Effekt (watt) Pris
14 W 15 kr
20 W 18 kr
24 W 20 kr
35 W 28 kr
41 W 35 kr

LED-plugin

Effekt (watt) Pris
17 w 20 kr
26 w 24 kr
40 w 34 kr

Din belysningsanläggning består av olackerad varmförzinkad rakstolpe 4 m med armaturen Plurio LED och ljuskällan LED 24W, vilket ger följande månadspris per ljuspunkt:

Stolpe kategori S3 (121 kr) + Armatur kategori A5 (81 kr) + Ljuskälla kategori LED 24W (20 kr). Ditt pris per ljuspunkt och månad blir 121 + 81 + 20 = 222 kr.

Färdigt ljus Brons

Tjänsten Färdigt ljus Brons är till för dig som själv vill äga belysningsanläggningen. Vi sköter löpande drift och underhåll. El samt tändning och släckning av anläggningen ingår. 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.

  Pris/månad
Stolpe 48 kr
Armatur 22 kr

 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.

Det sammanvägda elpriset (elhandel, elnätsavgifter och energiskatter) är för 2024 beräknat till ca 1,50 kr/kWh exklusive moms. I ljuskällans pris ingår dessutom bland annat ljuskällans inköpspris och beräkning av ljuskällans livslängd vid en brinntid på ca 4 050 timmar/år. Priset är angivet i hel krona, men debiteras med decimaler.  

Elen i Tekniska verkens belysningsnät köps från elleverantören Bixia och är av typen ursprungsmärkt vattenkraft, vilket garanterar en förnybar elproduktion från vattenkraft. 

Högtrycksnatrium

Effekt (watt) Pris
50 W 31 kr
70 W 44 kr
100 W 57 kr

Keramisk metallhalogen

Effekt (watt) Pris
35 W 30 kr
50 W 44 kr
70 W 52 kr
100 W 68 kr

LED

Effekt (watt) Pris
14 W 15 kr
20 W 18 kr
24 W 20 kr
35 W 28 kr
41 W 35 kr

LED-plugin

Effekt (watt) Pris
17 w 20 kr
26 w 24 kr
40 w 34 kr

Din belysningsanläggning består av stolpe med armatur och ljuskällan LED 24W, vilket ger följande månadspris per ljuspunkt: 

Stolpe (48 kr) + Armatur (22 kr) + Ljuskälla kategori LED 24W (20 kr). Ditt pris per ljuspunkt och månad blir 48 + 22 + 20 = 90 kr. 

Drift och underhåll 

Vi kan sköta drift och underhåll av all belysning på gator, torg, i bostadsområden och i övriga utomhusmiljöer. Äger du din belysningsanläggning kan vi stå för löpande drift och underhåll. 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.

Typ av stolpe Pris/månad
Stolphöjd under 12 m 26 kr
Stolphöjd över 12 m 39 kr

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. 

Typ av armatur Pris/månad
Stolparmatur och spotlight 16 kr
Markstrålkastare och pollare 41 kr
LED-armatur 2 kr

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. 

 

Högtrycksnatrium

Effekt (watt) Pris
70 W 5 kr
100 W 6 kr

 

Metallhalogen

Effekt (watt) Pris
50 W 18 kr
70 W 18 kr
100 W 18 kr

 

LED

LED Retrofit

Effekt (watt) Pris
17 W 11 kr
26 W 11 kr
40 W 14 kr

LED armatur

0 Kr oavsett effekt.

Din belysningsanläggning består av stolpe 5 m med stolparmatur och ljuskällan 70 W högtrycksnatrium, vilket ger följande månadspris per ljuspunkt:

Stolpe upp till 12 m (26 kr) + Stolparmatur (16 kr) + Ljuskälla högtrycksnatrium 70 W (5 kr). Ditt pris per ljuspunkt och månad blir 26 + 16 + 5 = 47 kr.

Färdigt ljus Fjärrstyrd RGB

Färgskiftande och fjärrstyrd utomhusbelysning. Med tjänsten Färdigt ljus fjärrstyrd RGB blir ni en del av Linköpings ljuskalender som tillsammans uppmärksammar storhelger och event genom färgsprakande belysning.

 

Månadspriset byggs på två delar, dels vilken kalender du väljer och dels belysningsanläggningens storlek.

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. 

Kalender Pris/månad
Storhelg 1 032 kr
Event 1 446 kr
Individuell 1 735 kr

Månadspriset byggs på två delar, dels vilken kalender du väljer och dels belysningsanläggningens storlek.

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.

Antal armaturer Totalt amaturpris/månad
1-10 st 119 kr
11-50 st 177 kr
51- st 296 kr
Nät/slinga Offert

Din belysningsanläggning har kalendern Storhelg. Anläggningen består av 10 armaturer, vilket ger följande månadspris:

Kalender Storhelg (1 032 kr) + 10 armaturer (119 kr). Ditt månadspris per månad blir 1 032 + 119 = 1 151 kr

Konsultation och ljusdesign

Vår timtaxa för ljusdesign- och konsultationstjänster är 960 kr/timme, alternativt kommer vi överens om ett fast pris för aktuellt uppdrag.

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.