Prisinformation 2021

Från och med 13 januari 2021 höjs priset för sophämtning i Linköping på grund av ökade kostnader. Avgiften har tidigare legat under riksgenomsnittet och kommer fortsatt göra det efter prisjusteringen.

Insamlingen av hushållsavfall är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Under de senaste åren har inte ekonomisk balans uppnåtts inom det kommunala uppdraget och kostnaderna 2021 stiger ytterligare. En höjning är därför nödvändig för att på sikt nå självkostnad. Första steget togs 2018 för att åstadkomma ekonomisk balans.

Vilka prisjusteringar görs?

Den nya prislistan innebär en höjning av fasta avgifter med 10 procent och den rörliga avgiften med 4 procent. I prisjusteringarna för hushållsavfallstjänster ingår även slamtömning från enskilda avlopp som ökar med 6 procent.

Bakgrunden till kostnadsökningen är bland annat:

  •  Ökad sortering på återvinningscentralerna.
  • Indexregleringar i entreprenadavtal samt ökade avfallsmängder på återvinningscentralerna.
  • Höjd skatt på avfall till förbränning. 
  • Ökade informationsinsatser för bättre sortering.

Prisexempel för en villa med ett 190-literskärl:

En snittvilla kastar cirka 320 kg avfall per år. Alla priser är angivna inklusive moms. 
  Nya priser för 2021 Priser 2020
Fast avgift 864 kr/år 785 kr/år
Rörlig avgift 3,07 kr/kg 2,96 kr/kg
Snittpris rörlig avgift 981,76 kr/år 947 kr/år
Totalt 1 846 kr/år 1 732 kr/år                

För en villaägare med ett kärl på 190 liter motsvarar höjningen 6,58 kronor per månad i fast avgift.
Den rörliga avgiften beror på hur mycket kunden slänger i soptunnan. En villakund slänger i genomsnitt 320 kilo avfall i soptunnan på ett år och det motsvarar en ökning av den rörliga avgiften med 2,90 kronor per månad i rörlig avgift.

Höjningen innebär att dina kostnader ökar med i genomsnitt 9,50 kronor/månad.

Hjälpte denna information dig? Nej