Gör flyttanmälan och teckna avtal för dina tjänster

När du flyttar behöver du teckna ett elnätsavtal för att få el i din nya bostad. Flyttar du till eller inom Linköpings eller Katrineholms kommun är det oss du tecknar avtalet med. Om du flyttar inom kommunen fyller du i formuläret både för att flytta in och flytta ut.

3 saker att tänka på när du anmäler din flytt

1. Plocka fram ditt hyres- eller köpekontrakt innan du börjar fylla i formuläret så att du har all information du behöver.

2. Du behöver anmäla både din inflytt och utflytt i förväg.

  • Inflytten till din nya bostad anmäler du minst 30 dagar innan du får tillträde, så ser vi till att elen är igång när du flyttar in.
  • Utflytten anmäler du minst 30 dagar innan bostadsavtalet löper ut.

Vad gäller om du glömt flyttanmäla i tid?

3. Flyttar du till villa i Linköpings kommun? Då kan vi också fixa avtal för vatten och avlopp, sophämtning samt fjärrvärme om det finns på din nya adress.