Våra skolprojekt

Barnen är vår framtid och vi är glada att många skolor vill besöka oss. Att få möjlighet att ge barnen ett miljö- och energiperspektiv som de förhoppningsvis får med sig in i vuxen ålder skapar de förutsättningar som behövs för att vi tillsammans ska kunna nå en långsiktigt hållbar miljöutveckling.

Besök på avloppsreningsverket i årskurs 3

I många år har vårterminen för åk 3:or i Linköping avslutats med ett besök på avloppsreningsverket. Bosse och Bettan-projektet börjar med att klassen får en berättelse som läses hemma i klassrumet, innan besöket på avloppsreningsverket. Under studiebesöket gör vi experiment tillsammans innan vi avslutar med en spännande rundvandring på anläggningen, där vi ser hur vattnet blir rent och kan släppas ut i naturen igen. Inbjudningar till alla åkskurs 3 i Linköpings kommun skickas ut under februari och besöken genomförs under maj-juni varje år. Läs mer om Bosse och Bettan 

Hjälpte denna information dig? Nej