Ansökan om samarbete/sponsring

Steg 1: Typ av samarbete Steg 1 av 2

Vi vill samarbeta strategiskt med Tekniska verken kring följande projekt på temat resurseffektivitet och hållbarhet.
Vi ansöker ur Resursfonden mot bakgrund av att vår förening/organisation önskar ett längre samarbete eller stöttning av enskild aktivitet.