Ansökan om sponsorsamarbete

Vi samarbetar med organisationer och ideella föreningar som gör nytta i samhället och är till glädje för många människor i vardagen.

Inriktning för våra samarbeten:

  • Målsättningen är att våra samarbeten ska vara tydligt kopplade till vår vision. 
  • Tekniska verken gör ingen skillnad på föreningar inom idrott, kultur eller det sociala och humanitära området, så länge verksamheten inte bryter mot våra riktlinjer för samarbeten. 
  • Föreningar och organisationer med bred barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. I beslut om samarbeten tas även hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektivet, samt möjligheterna till bra arenor för kundsamarbeten.

Sponsringsperiod

Vi har har två sponsringsperioder per år. 

  • Ansök mellan den 1 februari och den 31 mars. Du får då besked från oss i maj och sponsringen gäller från och med den 1 juli. 
  • Ansök mellan den 1 augusti och den 30 september. Du får då besked från oss i november och sponsringen gäller från och med den 1 januari. 

Samarbetsformer

Tekniska verken har två samarbetsformer med föreningar och organisationer anpassade efter deras verksamhet, behov och resurser: 

  1. Strategiska samarbeten kring projekt på temat resurseffektivitet och hållbarhet. 
  2. Längre sponsringssamarbeten eller enskilda aktiviteter genomförda av föreningar och organisationer.

Tekniska verken får många förfrågningar varje år och vi vill vara effektiva och professionella i bemötande och hantering. Resurserna är begränsade och målsättningen är att varje samarbete ska leda till ömsesidig nytta för båda parter.

Ansök om sponsringssamarbete här

Hjälpte denna information dig? Nej