Vår intervjuteknik

Vi använder kompetensbaserad intervjuteknik. Under intervjun ställer vi frågor om dina personliga kompetenser som sedan ska kunna matchas till den tjänst du söker. 

Till skillnad från ”traditionella” intervjufrågor när du ombeds att berätta om dina fritidsintressen och privatliv, är kompetensbaserad intervjuteknik istället inriktad på att skapa en objektiv bild av dina kompetenser. Alla sökanden får samma frågor för att vi ska kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt.

Varför vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering

Vi har på förhand arbetat fram en tydlig kravprofil och specificerar vilka egenskaper vi söker hos en person till respektive tjänst. När vi objektivt bedömer egenskaper hos en kandidat skapar det också större möjlighet att arbeta för mångfald och fördomsfri rekrytering. 

Vad du kan förbereda dig på

Vi frågar om specifika situationer du varit med om i ditt arbetsliv. Förbered dig genom att fundera över situationer när du använt dig av de egenskaper som efterfrågas i annonsen. Syftet med den här typen av frågor är att vi ska förstå situationen, varför du agerade som du gjorde, och vad resultatet blev.

Exempel på kompetensbaserade intervjufrågor

Berätta om ett lyckat samarbete du haft med en kollega? Varför var det lyckat? Vad var din roll? Vad blev resultatet?

När vi ställer dessa typer av frågor vill vi veta hur du agerade i samarbetet och vad just du gjorde för att samarbetet blev lyckat. Lärde du dig något om dig själv som du kan ta med dig till samarbeten framöver? 

Vanliga frågor under en intervju

Förutom kompetensbaserade frågor är vi givetvis nyfikna på din bakgrund, dina erfarenheter och din utbildning utifrån ditt CV. Vi vill också gärna veta mer om dina förväntningar på tjänsten och vad du kan bidra med som medarbetare hos oss. Här är ett axplock av de vanligaste frågorna vi ställer:

Berätta lite om dig själv.

Detta kan kännas som en stor och svår fråga (vilket vi förstår helt), men försök att ändå hålla det hyfsat kort och koncist. Frågan är viktigt för att vi ska kunna få en bra inledande bild av vem du är. Berätta gärna om din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, din nuvarande tjänst och även hur du skulle beskriva dig som person.

Vad lockade dig att söka den här tjänsten?

Vi är så klart nyfikna på varför du valt att söka tjänsten. Vi vill veta vad det var specifikt som lockade dig? Var det själva tjänsten eller kanske Tekniska verken som koncern? Fundera på vad som är annorlunda med denna tjänst motsvarande den tjänst du har idag exempelvis.

Vad kan du bidra med ?

För att kunna besvara denna fråga är det viktigt att du är införstådd i vad tjänsten handlar om. Läs på i annonsen eller var inte rädd att fråga oss under intervjun. Tänk på att beskriva hur dina kompetenser kan komma väl till pass för tjänsten, både dina tekniska kompetenser, så väl som dina personliga kompetenser.

Har du några frågor till oss?

Innan vi avslutar intervjun frågar vi dig om du har några frågor eller funderingar. Det är viktigt att du inte går ifrån intervjun med något som du funderar över. Passa på att ställa frågor om exempelvis tjänsten, företaget, avdelningen, kulturen, förmåner, ledarskapet. Tänk på att det är lika mycket du som ska vilja välja oss som att vi ska välja dig!

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig till den person som är ansvarig för din rekryteringsprocess om du känner dig osäker.

Hjälpte denna information dig? Nej