Medarbetare på kundservice hjälper kund

Vår rekryteringsprocess - så förbereder du dig

Vi jobbar efter en vetenskapsbaserad och fördomsfri rerkyteringsprocess. Det innebär att vi använder oss av kompetensbaserad intervjuteknik för att skapa en objektiv bild av dina kompetenser som sedan ska kunna matchas till den tjänst du söker. Vetenskapsbaserad och fördomsfri rekrytering bidrar till mångfald i organisationen som stärker innovation och nytänkande. 

Vanliga frågor under en intervju

Exempel på kompentensbaserade intervjufrågor är: Berätta om ett lyckat samarbete du haft med en kollega? Varför var det lyckat? Vad var din roll? Vad blev resultatet? 

När vi ställer dessa typer av frågor vill vi veta hur du agerade i samarbetet och vad just du gjorde för att samarbetet blev lyckat. Lärde du dig något om dig själv som du kan ta med dig till samarbeten framöver?

Förutom kompetensbaserade frågor är vi givetvis nyfikna på din bakgrund, dina erfarenheter och din utbildning utifrån ditt CV. Vi vill också gärna veta mer om dina förväntningar på tjänsten och vad du kan bidra med som medarbetare hos oss. Innan vi avslutar intervjun frågar vi dig om du har några frågor eller funderingar. Här kan du passa på att ställa frågor om exempelvis tjänsten, företaget, avdelningen, kulturen, förmåner eller ledarskapet. Tänk på att det är lika mycket du som ska vilja välja oss som att vi ska välja dig! 

 

Studenter pluggar med dator i studentkök i Ryd

Så förbereder du dig inför intervjun

Vi arbetar efter STAR-metoden och frågar efter specifika situationer du varit med om i ditt arbetsliv. Förbered dig genom att fundera över när du använt dig av de egenskaper som efterfrågas i annonsen enligt dessa steg: 

S- situation

Fundera ut en situation som du sedan kan beskriva bakgrund och kontext för. Det inkluderar detaljer från tidigare arbetserfarenheter för en specifik uppgift.

T- task

Tänk på vad målet var som du ville uppnå under situationen. Kom gärna med detaljer kring vilket ditt ansvar var, utmaningar du stötte på och målsättningar.

A- action

Fundera sedan kring hur och vad du gjorde för att nå målet och de steg du tog för att hantera situationen. Lägg extra fokus på hur du bidrog för att uppnå målet.

R- result

Förklara vilka resultat och påverkan dina handlingar hade, och reflektera kring vilka lärdomar du gick vidare med. 

Vår rekryteringsprocess steg-för-steg

Vi jobbar med löpande urval. Vi går även igenom de ansökningar som kommit in efter sista ansökningsdagen. Därefter kontaktar vi de kandidater som bäst matchar kravprofilen. Vi skickar också med praktisk information om vad du kan förvänta dig när vi bjuder in dig till intervju. Är du inte en av de som gått vidare får du återkoppling via mejl. Tänk på att all skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

Det kan bli aktuellt med två olika tester under din rekryteringsprocess: ett personlighetstest och ett logiskt test. I dagsläget varierar det när i processen du gör testerna. Om det blir aktuellt för dig att göra testerna skickar vi en inbjudan med instruktioner till den e-postadress du angav när du sökte jobbet hos oss. 

Under den första intervjun, som tar cirka 1-1,5 timme, får du träffa ansvarig rekryterare från HR tillsammans med rekryterande chef. Intervjuerna kan ske såväl fysiskt som digitalt. Du kommer att få information kring detta av ansvarig rekryterare när du blir kallad till intervju.  

Vi inleder intervjun med att presentera Tekniska verken-koncernen och själva tjänsten. Det här är en spännande chans för dig som kandidat att få en känsla för både företaget och jobbet. Vi använder oss av kompetensbaserad rekryteringsteknik och fokuserar en hel del på dina personliga egenskaper. Vi vill att du som kandidat ska få bästa möjlighet att lyckas, så tveka inte att ställa frågor till oss i förväg. 

Efter den första intervjun får du muntlig återkoppling av antingen rekryterande chef eller HR, så snart vi tagit beslut om hur processen ska fortlöpa. 

Oftast blir det någon form av andra intervju, men det beror på hur just din rekryteringsprocess ser ut. Det kan vara återkoppling på arbetspsykologiska tester, en intervju där du får träffa överordnad chef till rekryterande chef eller träff med en framtida kollega.

Under rekryteringsprocessen kommer vi också vilja ha minst två referenser, och tre om du rekryteras till en chefsposition. Av dessa två referenser önskar vi att minst en av dem har varit din närmaste chef. Vi använder oss av digital referenstagning, det innebär att vi tar in dina referenser digitalt via skrift. När du kommer till detta steg kommer vi att be dig om kontaktuppgifter till referenserna. Kom ihåg att förbereda dina referenspersoner på att vi kommer att höra av oss och att referenstagning sker digitalt.

Beroende på vilken tjänst du söker kan det bli aktuellt med en säkerhetskontroll. Vid säkerhetsklassade tjänster beställer vi även en registerkontroll hos SÄPO.

Stort grattis! Välkommen till Tekniska verken-koncernen – vad kul att just du valt att jobba hos oss. 

Nu kommer vi att skicka ett anställningsavtal till dig digitalt och du signerar med BankID. Som anställd i Tekniska verken-koncernen omfattas du av kollektivavtal, försäkringar och andra förmåner. Läs om dina förmåner hos oss 

Du kommer också att få en enkät skickad till dig med ett antal frågor. Det är för att vi ska kunna säkerställa att vi inom Tekniska verken-koncernen ger våra kandidater en bra upplevelse i vår rekryteringsprocess. Självklart är enkäten anonym och vi skulle verkligen uppskatta om du vill ge din input till oss.

Har du varit på en intervju hos oss får du en muntlig återkoppling. Eftersom vi har ett stort antal ansökningar till våra tjänster har vi inte möjlighet att ge muntlig återkoppling till de vi inte har träffat på intervju. Om du inte blev kallad till intervju skickar vi ett mejl till dig. 

Hos oss i Tekniska verken-koncernen letar vi alltid efter människor som söker spännande utmaningar. Så vi hoppas att du vill söka dig till oss igen!