Hantering av personuppgifter för anställda inom Tekniska verken-koncernen

I samband med att du anställs inom Tekniska verken-koncernen signeras ett anställningsavtal mellan dig och oss som arbetsgivare.

Tekniska verken koncernen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och behandlar dem för att hantera anställningsförhållandet och för att lagar, avtal, förordningar eller aktiviteter ska kunna följas. Individer med politiska eller andra uppdrag för koncernen omfattas även av detta. Vissa uppgifter samlas in direkt från dig, men inhämtning av personuppgifter från Skatteverket förekommer även.

Följande personuppgifter behandlar vi: 

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • mobiltelefon
 • e-postadress
 • kontaktuppgift om nära anhörig
 • födelsenummer för minderåriga barn

Dina uppgifter hanteras i koncernens lön- och tidssystem och vissa uppgifter arkiveras i vårt arkiv i enlighet med tillämplig informationshanteringsplan. Dina personuppgifter i koncernens lön- och tidssystem ligger till grund för personaladministrativa aktiviteter så som: 

 • utbetalning av lön och ersättning
 • arbetstid
 • frånvarohantering
 • hantering av resor i tjänsten
 • pension- och försäkringsadministration
 • inbetalning av skatt och sociala avgifter
 • intern och extern statistik
 • löneväxlingsförmåner
 • underlag för interna undersökningar, utbildningar och konferenser
 • information om din fackliga tillhörighet vid lönerevision

För att vi som arbetsgivare ska kunna fullgöra våra arbetsrättsliga skyldigheter, samlar vi in information om din hälsa. Detta gör vi i förebyggande syfte ifall ett eventuellt rehabiliteringsärende ska hanteras. Dessutom mäter arbetsgivaren även din psykosociala hälsa, arbetsmiljö samt trivsel genom ett mätningsverktyg som heter Health Watch. Det är Health Watch som är personuppgiftsansvariga, men det är vi som arbetsgivare som förser verktyget med information om namn och e-postadress. Det är självklart frivilligt för våra anställda att delta.

HR-avdelningen och din chef hanterar dina personuppgifter. De uppgifter som arkiveras i enlighet med tillämplig informationshanteringsplan. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, exempelvis systemleverantörer, och i sådana fall regleras hanteringen genom personuppgiftsbiträdesavtal.

Uppgifter om inkomst och skatteavdrag lämnas till Skatteverket. En del uppgifter lämnas även till Statistiska Centralbyrån (SCB), Försäkringskassan, aktuella pensions- och försäkringsbolag och koncernens företagshälsovård. I och med offentlighetsprincipen kan uppgifter komma att lämnas ut på begäran, ifall de inte skyddas av sekretess.

Dina rättigheter som registrerad

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att få information om de uppgifter vi behandlar om dig. Du kan begära rättelse och att vi begränsar behandlingen. Du har även rätt att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen och vilka rättigheter du har som registrerad kan du kontakta dataskyddsombudet (se kontaktuppgifter nedan). Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål. Läs mer om koncernens riktlinjer för Integritetsskydd.


 

Adresser till personuppgiftsansvarig

Adress för begäran till Tekniska verken i Linköping AB:

Dataskydd Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1 Box 1500 581 15 Linköping
Dataskydd@tekniskaverken.se

Adress för begäran till Bixia AB:

Dataskydd Bixia AB Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1 Box 1500 581 15 Linköping
Dataskydd@bixia.se

Adress för begäran till Utsikt bredband:

Dataskydd Utsikt Bredband AB Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1 Box 1500 581 15 Linköping
Dataskydd@utsikt.se

Adress för begäran till Tekniska verken Linköping Nät AB:

Dataskydd Tekniska verken Linköping Nät AB Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1 Box 1500 581 15 Linköping
Dataskydd@tekniskaverken.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

E-post: dataskyddsombud.tekniskaverken@xlent.se
Telefonnummer: 073-655 17 80

Hjälpte denna information dig? Nej