Kollegor har arbetsmöte

Få energidata som du kan lita på

Vi samlar in och levererar kvalitetssäkrade mätvärden från el-, värme- och vattenmätare.

Följ upp fastighetens energianvändning

Vill du få koll på energianvändningen i dina eller kundernas fastigheter? Det kan vi hjälpa dig med. Vi samlar in mätvärden om el, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten och levererar data du kan lita på. Du får tillgång till datan och kan enkelt importera den till egna system. Vi erbjuder även undermätning samt timavräkning och schablonavräkning för elmätare.

Våra tjänster inom energimätning

Vi erbjuder både datainsamling och export.

För energibolag

Hjälp dina kunder att få koll på sin energianvändning. Vi erbjuder insamling av mätvärden från el- vatten- och värmemätare till nät- och energibolag. Kanske saknar ni resurser för att hantera insamlingen året runt eller behöver tillfällig förstärkning? Då finns vi här för dig.

Vi hjälper även till att kvalitetssäkra mätvärdena så att ni får korrekt data och ett bra underlag för fakturering. För elnätsbolag erbjuder vi även mätvärdesavräkning för timme och schablon.

För företag, fastighetsägare och BRF:er

Spara energi och pengar genom att följa upp förbrukningen i era fastigheter. Vi samlar in och levererar data om fastigheternas el-, fjärrvärme-, kyla och vattenanvändning. Mätvärdena exporteras varje dag till FTP-server där du kan hämta datan och importera till egna system.

Med undermätning får du extra bra koll på förbrukningen i dina fastigheter. Du får också en mer rättvis fördelning av kostnaderna för dina hyresgäster eller boende. Istället för att ha en huvudmätare som mäter den totala användningen i fastigheten, kan du genom undermätning följa upp användningen för varje våningsplan eller lägenhet. Undermätning kan även användas för styrning eller energieffektivisering.

Vi hjälper er med hela processen, från att installera mätare till datainsamling och export.

Vill du få koll på energianvändningen?

Vi samlar in mätvärden och ser till att datan stämmer.