Så räknas fjärrvärmepriset ut för företag

Du kan påverka dina uppvärmningskostnader

Fjärrvärmepriset består av flera delar, och du kan påverka alla delar genom ditt sätt att använda energin. Hör av dig så berättar vi er om hur just ditt företag kan minska era uppvärmningskostnader.

Priset på fjärrvärme består av flera delar

Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under året, billigast är det på sommaren och dyrast på vintern eftersom vi producerar fjärrvärme av olika sorters bränsle under året. Ju kallare det är, desto dyrare bränslen måste vi använda.

Varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom värmeväxlaren kostar pengar. Först värms vattnet upp för att sedan skickas ut i nätet. Genom att så effektivt som möjligt ta tillvara på värmen från fjärrvärmevattnet minskar du mängden vatten som du behöver och då sjunker kostnaden.

Effektpriset bestäms av hur mycket fjärrvärme som vi som mest behöver leverera till din fastighet. Ju större behov fastigheten har, desto mer kräver den av fjärrvärmesystemet.

Du kan påverka effektpriset

Jämför med säkringsstorlek för el. Ju mer el som behövs på en och samma gång desto större säkring behövs, vilket också medför en högre kostnad.  Det innebär att du minskar din effektkostnad om du minskar behovet. Så det som kan se ut som en fast kostnad på fakturan, påverkar du genom din användning.

Fastighetens effektpris baseras på dess effektbehov när det är kallt ute, effektsignatur (Ps). För att räkna fram en fastighets effektsignatur mäts fastighetens energianvändning varje dygn.

Varje dygns värden bildar punkter i ett diagram. Genom punkterna i diagrammet dras en rak linje som beskriver fastighetens effektbehov vid olika utomhustemperaturer. Avläst effekt vid - 17,6°C på denna linje är det värde som kallas fastighetens effektsignatur.

  • Energi mäts för fjärrvärme i kilowattimmar (kWh). Det är mängden värme som fastigheten använder under ett år eller ett dygn.
  • Effekt kallas P och är energi per tidsenhet. En fastighets effektbehov uppges oftast i kilowatt (kW).
  • Dygnsmedeleffekt är medeleffekten per timme under ett dygn. Den tas fram genom att energibehovet under ett dygn delas med 24 timmar, anges i kilowatt. (kWh/h=kW)
  • Dygnsmedeltemperatur, °C. Statistik för varje dygn, erhålls från SMHI.
  • Effektsignatur, Ps anges i kilowatt (kW). Avläst effekt vid - 17,6°C, DVUT, på linjen som beskrivs i texten är det värde som vi kallar fastighetens effektsignatur.
  • Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT. -17,6° C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur för Linköping. Denna temperatur används för alla våra fjärrvärmeorter utom Katrineholm, där motsvarande temperatur är -17,7° C.