Varför välja fjärrkyla?

Fjärrkyla är ett effektivt sätt att kyla bland annat industrier, kontorslandskap, fastigheter, shoppingcentrum och serverhallar.

Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärme. Med enkel teknik skickas kylan från våra centrala anläggningar och du slipper bullrande och platskrävande kylmaskiner med miljöfarliga köldmedel i dina lokaler.

Fördelar med fjärrkyla

  • Komfort - Fjärrkyla ger ett behagligt inomhusklimat
  • Hållbart - Elanvändningen minskar om du byter från egen kylmaskin till fjärrkyla.
  • Flexibelt - Går att anpassa efter behov, komfortkyla eller processkyla.
  • Enkelt - Vi sköter produktion och distribution av kylan, du behöver inte göra något. 
  • Driftsäkert - Fjärrkyla har en mycket hög leveranssäkerhet genom ett väl beprövat system. 
  • Återinvestering - Ingen återinvestering behövs. 
  • Underhållsfritt - Fjärrkylan kräver inget underhåll.
  • Klimatsmart - Med fjärrkyla minskar användningen och utsläppen av freoner som är skadligt för ozonskiktet. 0 % koldioxidutsläpp. 
  • Inget köldmedia - med fjärrkyla har du en kylanläggning som inte använder kommersiella köldmedier som ska fasas ut. 

Vem kan få fjärrkyla?

Idag kan vi erbjuda fjärrkyla till butiker, kontor, lokaler och industrier i Linköping. Allt eftersom efterfrågan ökar utreder vi möjligheter att erbjuda fjärrkyla i fler områden.

De områden som idag har etablerade fjärrkylenät är city, Garnisonen, Mjärdevi och Tornby.

Kontakta oss om du är intresserad av att höra mer eller vill veta om vi har några utbyggnadsplaner i just ditt område.

Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät på samma enkla sätt som fjärrvärme. Vatten kyls och distribueras via ledningar ut till kundernas fastigheter.
När du väljer att kyla din fastighet med fjärrkyla installerar vi en fjärrkylecentral. Genom centralen överförs kylan till fastighetens system. Via en värmeväxlare pumpas det kalla vattnet ut och kyler luften genom ventilationssystemet eller via kylbafflar.

Miljönyttan med fjärrkyla

Att ersätta lokala eldrivna kylmaskiner, som innehåller miljöfarliga köldmedel, med fjärrkyla så minskar användningen och utsläppen av freoner. Freoner är skadliga för ozonskiktet och förstärker växthuseffekten.

Genom att välja fjärrkyla minskar du användningen av el. El är troligtvis den viktigaste infrastrukturen vi har i vårt samhälle idag. Det är en mycket bra energiprodukt med oändliga användningsområden. Väljer du fjärrkyla tar du ett medvetet val att använda elen till något annat som är i bättre behov av det.

Intresseanmälan fjärrvärme och fjärrkyla

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
Vad är du intresserad av att installera på ditt företag? *

Samtycke till insamling av personuppgifter *
Hjälpte denna information dig? Nej