Fördelar med fjärrkyla

Energismart fjärrkyla med fjärrvärme ger ett behagligt inomhusklimat och processkyla – perfekt för butiker, kontor och lokaler med mycket datorer. Med innovativ teknik erbjuder vi dig fjärrkyla med samma fördelar som fjärrvärme – enkelt, tryggt, prisvärt och med låg miljöpåverkan.

Fjärrkyla fungerar även bra i datorhallar som måste ha konstant kylning för att överhuvudtaget fungera. Detsamma gäller för många tillverkningsprocesser inom industrin. I förhållande till lokalt producerad kyla har fjärrkylan en rad fördelar:

  • Elanvändningen minskar om du byter från egen kylmaskin till fjärrkyla.
  • Tekniska verken sköter produktion och distribution av fjärrkylan.
  • Tack vare en enkel teknik från en central anläggning slipper du bullrande och platskrävande kylmaskiner med miljöfarliga köldmedier.
  • Fjärrkyla har en mycket hög leveranssäkerhet tack vare att flera kylmaskiner är kopplade på samma nät och kan gå in och täcka för varandra. Tekniska verken distribuerar ett väl beprövat system, där vi svarar för en bekväm och tillförlitlig drift.

Tjänsten fjärrkyla riktar sig till större användare, som kontor, industrier, affärer och större fastigheter. Att erbjuda fjärrkyla till villor är tyvärr inte möjligt idag.

Miljönyttan med fjärrkyla

Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärme – det är effektivare och bättre för miljön att låta en central miljöanpassad anläggning göra jobbet, istället för många små kylanläggningar. Ökad efterfrågan på komfortkyla och strängare miljökrav gör fjärrkyla till ett självklart alternativ för ett behagligt inomhusklimat.

Genom att ersätta lokala eldrivna kylmaskiner (som innehåller miljöfarliga köldmedel) med fjärrkyla så minskar användningen och utsläppen av freoner, vilka är skadliga för ozonskiktet och förstärker växthuseffekten. Dessutom minskar användningen av el.

Produktionen av fjärrkyla sker till stor del med sommarsäsongens överskottsvärme av fjärrvärme vid avfallsförbränning. Värme som annars skulle gått förlorad.

Kontakta oss via kundservice på, 0771-25 26 27 så berättar vi mer om möjligheterna med fjärrkyla. 

Hjälpte denna information dig? Nej