Engströms Bil valde fjärrkyla över kylmaskiner, en lösning för både arbetsmiljön och klimatet

Med en verkstad som måste vara behaglig att jobba i för ett 50-tal tekniker var fjärrkyla lösningen för Engströms Bil i Tornby, Linköping. Redan efter bara några månader har de märkt stor skillnad på luften och värmen. ”Det har varit den bästa sommaren på länge” säger teamledaren Fredrik Jansson.

Engströms Bil är ett familjeföretag som är inne på tredje generationen ägare, med anläggningar i Västervik, Vimmerby och Linköping. Den sistnämnda anläggningen hittar du på Roxtorpsgatan i Tornby. Där ryms både showroom, kontor, drivmedelsanläggning och en stor verkstad.

Värme ett problem för arbetsmiljön

Den rekordvarma sommaren 2018 blev värmen i Engströms verkstad ett påtagligt problem. I verkstaden jobbar ungefär 50 tekniker som rör sig mycket i sitt arbete. Temperaturen i lokalen steg för varje dag det var hög temperatur ute och under de varmaste dagarna kunde det bli upp emot 28-30 grader. Medarbetarna blev trötta och mindre effektiva, arbetsmiljön behövde förbättras.

Ann Persson är kvalitets- och miljöchef samt fastighetsansvarig. Högt på Anns agenda står Engströms strategi för ett hållbart Engströms utifrån de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

– Att våra medarbetare mår bra är grundstommen i vår verksamhet. Mår våra medarbetare bra presterar de bättre och är mer effektiva. Kunderna får en bra upplevelse och vi får ett hållbart Engströms. Det ska genomsyra allt vi jobbar med.

Ann Persson, kvalitets- och miljöchef samt fastighetsansvarig, i Engströms verkstad där de installerat fjärrkyla.

Ann Persson, kvalitets- och miljöchef samt fastighetsansvarig, i Engströms verkstad där de installerat fjärrkyla.

Lösning som förenar arbetsmiljö och klimatet

När Engströms började titta efter lösningar var fjärrkyla med som ett alternativ redan från början. De såg också över andra alternativ så som traditionella kylmaskiner och olika fläktlösningar för att få en mer roterande luft i lokalerna. Men ganska snabbt bestämde de att det inte var deras väg framåt.

– Tittar man på miljöaspekten är fjärrkyla ett bättre alternativ. Jag ska inte sticka under stol med att det var arbetsmiljön som var i fokus från början, men tänker man på det så är det ju bättre ur miljöperspektivet också. Beslutet landade tidigt i fjärrkyla, ett bra alternativ både för arbetsmiljön och klimatet

Förväntade sig behaglig temperatur och lägre klimatavtryck

Med fjärrkyla i verkstaden såg Engströms framför sig en behagligare temperatur och bättre luft att arbeta i. De förväntade sig också mindre underhåll eftersom man inte har några kylmaskiner som ska underhållas eller besiktas. Du behöver inte heller rapportera till kommunen om köldmedia som används i kylmaskiner. Ytterligare en effekt de såg fram emot var lägre klimatavtryck.

Piggare medarbetare och lägre klimatavtryck

I juni 2020 kopplade Engströms in fjärrkylan i sin verkstad. Kylan går i ventilationsanläggningen och till separata fläktluftkylare som komplement under de riktigt varma dagarna. Under sommaren som har passerat har det varit några riktigt varma dagar, och kylan har fungerat bra enligt Ann.

– Kylan bara kommer till oss, säger Ann och skrattar. Jag har hört från teknikerna att de är mycket nöjda. Det är en smidig lösning som minskar vårt klimatavtryck och vi slipper allt underhåll som kommer med kylmaskiner och köldmedia.

Medarbetarna i verkstaden är piggare nu när de har fjärrkyla i lokalerna.

Medarbetarna i verkstaden är piggare nu när de har fjärrkyla i lokalerna.

Fredrik Jansson, teamledare, som har jobbat på Engströms i 20 år tycker att det har varit den bästa sommaren på länge. Förut upplevde han luften som tung, nu är den torr och ren.

– Vi som jobbar här är piggare. Det är behagligt nu jämfört med de dagarna det kunde bli 30 grader, fuktigt och klibbigt. Nu är det ungefär 24 grader de varmaste dagarna.

Fredrik berättar om hur det var innan de installerade fjärrkyla. De brukade öppna de stora portarna för att få in frisk luft, men ändå stod luften still. Nu får de istället påminna varandra om att hålla portarna stängda för att hålla inne kylan, men det har inte varit något problem. Behovet av att ha dem öppna längre stunder är borta.

Ska installera fjärrkyla i övriga delar av fastigheten

När Engströms installerade fjärrkyla istället för något alternativ där köldmedia används undvek de att öka mängden köldmedia med fluorerade växthusgaser i fastigheten. Sedan installationen har de också plockat bort en kylanläggning med ungefär 9 kg köldmedia. Och inte nog med det, de har också förberett för att på sikt installera fjärrkyla i övriga delar av fastigheten. Ett steg i taget utvecklar de verksamheten hela tiden.

Konsten att hitta rätt teknisk lösning – på oprövad mark

Den största utmaningen för Engströms var att hitta den rätta tekniska lösningen. De har inte stött på någon som har fjärrkyla i verkstadsmiljö och de fick bland annat höra att det inte går att ha fjärrkyla i verkstäder med oren luft och portar som öppnas regelbundet. Ann berättar att de diskuterade mycket internt och med entreprenörer, men i slutändan vågade de ta steget.

– Det gäller att hitta balansen för att få till en bra teknisk lösning som inte är alltför dyr, säger Ann. Och till slut måste man ta ett beslut.

Vad skulle du ge för råd till andra som ska göra samma resa som ni?

– Att våga göra det! Vi har våra medarbetare som är vår största tillgång så vi valde att göra den här investeringen för att ge dem en bra arbetsmiljö. Vi hörde från början att man inte kan sätta fjärrkyla i en verkstad eftersom man öppnar portar mycket och släpper ut kyla. Men det går.

Nyfiken på fjärrkyla?

Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät på samma enkla sätt som fjärrvärme. Tekniken är enkel - vatten kyls på ett ställe och distribueras via ledningar till din fastighet.

 

Hjälpte denna information dig? Nej