Rent trä

Rent trä, till exempel emballagevirke och rivningsvirke.

Behandling

Efter malning skickas produkten till förbränning med energiutvinning i kraftvärmeverket, där det produceras värme och el.

Mottagningsanläggning

Träbränslekross vid Gärstad avfallsanläggning.

Leveranskrav

Spikar, skruv och gångjärn får finnas kvar i träavfallet.

Avfallet får ej innehålla:

  • impregnerat trä
  • papp
  • plast
  • tegel
  • skrot
  • kablar
  • grövre armeringsjärn etc.
Hjälpte denna information dig? Nej