Osorterat avfall

Industri- och byggnadsavfall som innehåller blandat avfall. Det kan också vara avfall som Tekniska verken tvingas omklassa på grund av bristfällig sortering.

Behandling

Sortering

Mottagningsanläggning

Gärstad avfallsanläggning

Leveranskrav

Avfallet får ej innehålla:

  • Farligt avfall
  • Elektriska och elektroniska produkter. Gäller även alla batteridrivna produkter
  • Kylmöbler 
  • Gips kan återvinnas. Gips sorteras bäst vid källan, dvs där avfallet uppstår. 
Hjälpte denna information dig? Nej