Matavfall

Matavfall uppkommer i många typer av verksamheter, exempelvis vid produktion och försäljning av matvaror, restauranger, matsalar, kaféer samt lunch- och fikarum.   Matavfall kan vara mat som inte håller kvalitetskrav vid tillverkning, svinn och rester från tillagning och mat som har blivit för gammal från exempelvis butiker. Matavfall är också rester från tallrikar, samt oundvikligt matavfall i form av exempelvis skal från frukt och grönsaker samt kaffesump.

Insamling

I verksamheter där det uppkommer större mängder matavfall samlas det i ett separat kärl med säck alternativt container. Gröna linjen, bil på separat tur, tömmer kärlen på plats hos respektive verksamhet.

Verksamheter med mindre mängder matavfall samlar det in i gröna påsar (6 l) eller gröna säckar (60 L) som läggs i det vanliga kärlet för hushållsavfall. De gröna påsarna sorteras sen ut genom optisk sortering. 

Behandling

Biologisk behandling

Mottagningsanläggning

Svensk biogas /Förbehandling Gärstad

Leveranskrav

Matavfall i Gröna linjen

Matavfallet ska i största mån sorteras från övrigt avfall. I Gröna linjen får matavfall i förpackningar läggas i kärlet eller containern. Så mycket av förpackningarna som möjligt ska återvinnas frånskilt från matavfallet, men till exempel en gurka eller ett salladshuvud kan slängas i sin plastförpackning.

Avfallet får ej innehålla:

 • Glasförpackningar
 • Hushållsavfall
 • Farligt avfall
 • Växter och jord
 • Tobak och snus
 • Läkemedel

Matavfall i gröna påsar och gröna säckar

 • Endast matavfall ska slängas i påsen/säcken

Avfallet får ej innehålla:

 • Hushållsavfall
 • Förpackningar
 • Papper/servetter
 • Farligt avfall
 • Växter och jord
 • Tobak och snus
 • Läkemedel

Mer om Gröna Linjen.

Hjälpte denna information dig? Nej