Järn- och metallskrot

Har du järnskrot- och metallskrot är det viktigt att detta återvinns på rätt sätt. Till järn- och metallskrot hör till exempel plåtskåp, metallband, metallspill etc.

Behandling

Metallåtervinning

Mottagningsanläggning

Gärstad avfallsanläggning.

Leveranskrav

Avfallet får ej innehålla:

  • Farligt avfall
  • EEA (elektriskt och elektroniskt avfall). Gäller även alla batteridrivna produkter
Hjälpte denna information dig? Nej