Impregnerat trä

Impregnerat trä är farligt avfall och får endast förbrännas i anläggningar med särskilt tillstånd. Farliga ämnen som arsenik, koppar och krom fångas upp i rökgasreningen.

Behandling

Omhändertagande för vidare behandling.

Mottagningsanläggning

Gärstad avfallsanläggning

Leveranskrav

Definitiv klassning utförs av Tekniska verkens personal.

Hjälpte denna information dig? Nej