Grovt trä

Till grovt träavfall hör rent trä men det kan även förekomma andra typer av grovt trä, till exempel stora kabeltrummor med armeringsjärn i.

Behandling

Efter malning i specialmaskin skickas produkten till förbränning med energiutvinning i kraftvärmeverket, där det produceras värme och el.

Mottagningsanläggning

Gärstad avfallsanläggning

Leveranskrav

Avfallet får ej innehålla:

  • impregnerat trä
  • papp
  • plast
  • tegel
  • skrot
  • kablar etc.
Hjälpte denna information dig? Nej