Gips med regel

Gips med regel är gips som inte kan separeras från annat material, till exempel om det sitter fast på en regel eller en kakelplatta. 

Gipsskivor är idag mycket vanligt material vid husbyggen. Vid rivningar och ombyggnader finns därför stora mängder gips i avfallet. På grund av sina egenskaper ska gips aldrig läggas tillsammans med brännbart avfall.

Behandling

Vi återvinner allt gips med regel som vi får in.

Mottagningsanläggning

Gips med regel lämnar du in på Gärstad avfallsanläggning. Mer information om Gärstad avfallsanläggning hittar du här.

Leveranskrav

Vi vill endast få in gips som sitter ihop med annat material som till exempel kakel, regel i trä eller plåt. Inget övrigt löst material ska förekomma.

Hjälpte denna information dig? Nej