Deponiavfall

Avfall som blivit över efter utsortering av material för energi- och materialåtervinning till exempel porslin, isolering.

Behandling

Deponering

Mottagningsanläggning

Gärstad avfallsanläggning

Leveranskrav

Allt avfall som deponeras ska vara karaktäriserat av avfallslämnaren. Gips går att återvinna och ska därför samlas in separat och inte blandas med deponiavfall.

Avfallet får ej innehålla:

  • Farligt avfall
  • EEA (elektriskt och elektroniskt avfall). Gäller även alla batteridrivna produkter.
  • Brännbart material

Länk till guider och blanketter för karaktärisering av icke farligt och farligt avfall till deponi. 

Hjälpte denna information dig? Nej