Brännbart avfall

Brännbart avfall från industri och verksamheter, huvudsakligen bestående av papper, plast, trä etc.

Behandling

Förbränning med energiutvinning

Mottagningsanläggning

Gärstad avfallsanläggning

Leveranskrav

Avfallet ska vara sorterat i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter.

Avfallet får ej innehålla:

 • Farligt avfall
 • EEA (elektriskt och elektroniskt avfall)
 • Radioaktivt avfall
 • Djur, delar av djur och slaktavfall
 • Enheter större än 0,5 x 0,5 x 1,0 m
 • Massivt avfall större än 0,2 x 0,2 x 0,5 m
 • Rullat, balat och balpressat material
 • Ensilageplast, markplast, markväv, trossar, nät, slang, rep, rullar med papper, plast eller textil etc som inte uppfyller storlekskraven
 • Resårmöbler
 • Gummidäck
 • Grövre park- och trädgårdsavfall som trädstubbar, trädgrenar etc
 • Metall och skrot
 • Gips
 • Sågspån, pulver och dammande avfall
 • Siktrest från framställning av bränslekross eller från mekanisk bearbetning av avfall
 • Monofraktioner. Tekniska verken förbehåller sig rätten att diskutera metoder och separata avgifter för att ta emot utsorterade fraktioner som måste förbehandlas innan förbränning 

Avfallet ska, under transport och i väntan på transport, förvaras regnskyddat.

Om leveranskraven ändras på grund av myndighetsbeslut gäller de nya kraven utan ändring av överenskommen behandlingsavgift.

Hjälpte denna information dig? Nej