Metallskrot (Katrineholm)

Om du har minst 300 kg metallskrot kan du lämna det hos oss på
Vika Avfallsanläggning och få betalt för det. 

Exempel på metallobjekt som vi godtar

Elmotorer, vagnar, slaghackor, harvar, kranar, potatisplockare, räfsor, staket, vedklyvar, plogar, rör, cyklar, torkvindor, soptunnor, verktyg, gräsklippare, diskbänkar, kedjor, skruvar med mera.

Nedanstående får du ej lämna som metallskrot:

 • Elektronikskrot, exempelvis tvättmaskiner och pelarborrmaskiner m m
 • Hela fordonschassin
 • Hydralslang
 • Trycksatta kärl
 • Däck
 • Farligt avfall, exempelvis oljefilter

OBS! Taggtråd och annan metalltråd, armering och nät tar vi emot om det hålls separerat från annan metall, men vi betalar mindre för det.

Förutsättningar

 • Du måste lämna minst 300 kg metallskrot för att få betalt.
 • Metallskrotet får väga högst 1 500 kg per enhet och vara fyra meter långt, två meter brett och två meter högt.
 • Det får vara högst 10% annat material än metall i de enheter du lämnar.
 • Elmotorer får vägas in med övrig metallskrot men ska lämnas på separat plats.
 • Taggtråd och annan metalltråd, armering och nät ska vara separerat från annat metallskrot. Obs! Du får mindre betalt för detta material.
 • Tankar får lämnas om de är rengjorda och det finns saneringsintyg. Det går även att lämna dessa utan saneringsintyg om de är rengjorda och skurna i bitar, max två gånger två meter.
 • Maskiner och tomfat måste vara tömda på olja och andra farliga ämnen.

Kontakta oss för mer information

Jan Hock
Säljare
Tekniska verken
Anders Lindberg
Affärsenhetschef Vika avfallsanläggning
Tekniska verken

 

Hjälpte denna information dig? Nej