Kontroll av radioaktivitet vid Gärstad avfallsanläggning

Så här fungerar kontroll av radioaktivitet vid Gärstad avfallsanläggning

När du kör in med ditt fordon på Gärstads avfallsanläggning kommer vi att kontrollera om avfallet innehåller radioaktiva ämnen. Detta görs genom att du kör genom så kallade radiakportaler som mäter radioaktivitet. 

Följande gäller vid mätning och larm

Maxhastighet genom radiakportaler och över våg är 5 km/h. Överskrids denna hastighet blir mätningen underkänd och bommar fälls ner. Chauffören informeras då om att köra ut från området och in över vågen igen. Om det är kö måste du ställa dig sist. Chaufför får inte åka in på området utan godkänd mätning.

Vad händer om systemet larmar?

Om radiakportalerna larmar stängs bommarna. Chauffören behöver då köra ut och över vågen igen. Detta kan upprepas ytterligare två gånger till eftersom vi tillämpar principen 2 av 3 för att konstatera ett larm från portalerna.

För att minimera mängden last som ska genomsökas av strålskyddsfysiker kan vi komma att tillämpa omkörning genom portal efter rangering (gäller ekipage bestående av bil och släp eller att fordonet har flera containrar med sig). Chauffören får anvisningar om hur detta ska gå till av våg- eller vaktpersonal på plats.

Vad händer om ett larm är konstaterat?

Om larm konstaterats lotsar vår personal bilen till avsedd kontrollplats. Vi frågar om chauffören genomgått medicinsk behandling eller undersökning med radioaktivt ämne eftersom det kan innebära att systemet larmar. Om svaret är ja verifieras det med handinstrument av personal på plats. Om larmet kan kopplas till chaufför behöver vi inte genomsöka lasten utan avfallet kan köras direkt till avsedd plats på området.

Om portalerna har larmat för radioaktivt ämne ber vi chauffören att ställa ifrån sig släp, container eller tippa ur den. Om friklassning inte kan utföras och det finns en risk för chauffören att köra fordonet vidare, ber vi chauffören att ställa fordonet på kontrollplatsen och ta sig från området på annat sätt.

Vi skickar en rapport på händelsen till kund eller leverantör.

Kostnad för hantering av larm

Kontroll för identifikation av ämne utförs av extern part och du som kund kommer att debiteras för den kostnad som larmet medför. Eventuella larm utanför anläggningens öppettider hanteras av vaktbolag. 

Typ av kostnad Pris
Larmutryckning Avarn 550 kr exkl. moms (inklusive 30 min på plats)
Överskjutande tid Avarn 400 kr/timme
Genomsökande och identifiering av nuklid (radioaktivt ämne) Region Östergötland 1 000 kr/timme och person
Hjälpte denna information dig? Nej