Frågor och svar

Vi öppnar för företag på alla våra tre återvinningscentraler och inför automatisk fakturering.

Vad får jag som företagare lämna på återvinningscentralerna?  

Du får lämna sorterat grovavfall som kommer från din verksamhet på våra återvinningscentraler Ullstämma, Malmen och Gärstad.  

Farligt avfall, inklusive elektronik och ljuskällor, ska lämnas till Mellanlagret för farligt avfall som finns inne på Gärstad avfallsanläggning. För detta tillkommer behandlingsavgifter som varierar beroende på vikt och typ av avfall. Hämtning kan också beställas av Tekniska verken.

Kontakta oss på, telefon 013-20 90 40 för beställning och rådgivning. 

Däck ska lämnas till särskilda mottagare. Kontakta Svensk däckåtervinning så informerar de om var du ska lämna dem.   

Jag har ett kort för registrering av besök på Gärstad återvinningscentral sedan tidigare, ska jag inte använda det längre?  

Nej, när det nya systemet införs upphör systemet med kortregistrering.  

Kan jag lägga till en fakturareferens vid varje besök?  

Nej, du kan inte lämna en fakturareferens vid varje besök. Men på din faktura kan du se registreringsnummer, datum, tid, och vilken återvinningscentral som bilen har besökt.  

Tidigare har jag inte behövt betala för infart på återvinningscentralerna när jag lämnar till exempel trä, ris, elavfall, vitvaror, förpackningar, wellpapp och metallskrot hur blir det nu?  

Du kommer faktureras för varje besök och systemet gör inte skillnad på olika typer av avfall. Vi rekommenderar att samla ihop större mängd avfall och hellre komma mer sällan med mer än ofta med lite.  

Har du större mängder av vissa typer av avfall och du har möjlighet att ha en insamlingsbehållare på plats hos dig så hjälper vi gärna till med att hitta en lösning där vi hämtar avfallet.   

Hör av dig till oss så hjälper vi till med en lösning som passar dig: container@tekniskaverken.se telefonnummer 013- 20 80 94. 

Gäller automatisk debitering alla typer av företagsregistrerade bilar?  

  • Den automatiska debiteringen avser besök med företagsregistrerade lätta last- och skåpbilar som tillhör fordonsklassen lätt lastbil och som har en totalvikt på maximalt 3,5 ton.  
  • Det är inte tillåtet att lämna avfall med traktor eller lastbil på våra återvinningscentraler.  
  • Är du företagare som lämnar verksamhetsavfall med en företagsregistrerad personbil ska du kontakta personalen när du besöker återvinningscentralen. De hjälper dig att lämna rätt uppgifter och du kommer sedan få en faktura på ditt eller dina besök.  
  • Tjänste-, personal- eller leasingbilar registrerade som personbil debiteras inte.     

Jag har bara en företagsregistrerad bil i hushållet, som är klassad som en lätt lastbil, och den använder jag både privat och i företaget. Hur ska jag gå tillväga när jag lämnar mitt privata avfall?  

  • Vi ser helst att du i första hand undviker att använda företagsregistrerade fordon för att lämna privat avfall.  
  • Om du använder en företagsregistrerad bil för att lämna privat avfall behöver du föranmäla ditt besök så att företaget som bilen är registrerad på ska inte ska få en faktura.  
  • Det gör du genom att fylla i ett formulär som du hittar på sidan lämna hushållsavfall som privatperson med företagsregistrerad bil.
  • Vi kommer då manuellt hantera ditt ärende för att ta bort fakturan.  
  • Anmäl ditt besök minst 24 timmar i förväg.  

Jag glömde att lämna något och behöver åka in på återvinningscentralen igen, debiteras företaget dubbelt då?  

Om du besöker återvinningscentralen igen inom en timme debiteras företaget bara för ett besök.  

Jag har frågor om min faktura, vem kontaktar jag?  

Svea Ekonomi ansvarar för faktureringen av företagsbesök på återvinningscentralerna i Linköping. Har du frågor om din faktura ber vi dig vända dig till dem.  

Kontaktuppgifter: faktura@sveaekonomi.se eller 08-735 29 59. Kontaktuppgifter hittar du även på din faktura.  

 

Hjälpte denna information dig? Nej