Globala mål om energi

Hållbar energi för alla är namnet på mål 7 av FN:s 17 globala mål. Även om många globala mål går in i varandra finns det stora möjligheter att, med mål 7 och Bästa världen som grund, reflektera ihop med eleverna kring skillnaden mellan det lokala och det globala kring energifrågor. 

Förlag på ämnen att diskutera kring:

  • Hur är tillgången till modern energi i Linköping jämfört med i andra delar av världen? (Mål 7.1)
  • Vad menas med ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig och modern energi? (Mål 7.1)
  • Hur kan vi öka andelen förnybar energi i Sverige och i övriga världen? Vad innebär förnybar energi? (Mål 7.2)
  • På vilka sätt kan man använda energi mer effektivt i Linköping, i Sverige och i världen? (Mål 7.3)

Hjälpte denna information dig? Nej