Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme är ett smart sätt att värma upp hus och vatten. Det bidrar till minskade koldioxidutsläpp och därmed en bättre miljö och renare luft i Linköping.

Med fjärrvärme tar vi till vara på resurser på ett effektivt sätt. Den största delen av värmen produceras av sådant som annars skulle ha gått förlorat – exempelvis avfall, spillvärme och trärester från skogsindustrin. I Linköping producerar vi fjärrvärmen till största delen i Gärstadverken, där vi återvinner energin ur avfall.

Så fungerar fjärrvärme i Linköping

  • Fjärrvärme är varmt vatten som värmts upp i ett kraftvärmeverk eller värmeverk och sedan transporteras i rör i marken till hus och byggnader. Fjärrvärmevattnet kan vara upp emot 120 grader varmt.
  • Det varma vattnet levereras till fjärrvärmecentralen som finns i huset. Där överförs värmen via två värmeväxlare. I den ena växlaren värms vattnet som går ut till elementen och i den andra värms vattnet till kranar och duschen.
  • Det är bara värmen (men inte vattnet) från fjärrvärmevattnet som förs över till vattnet i huset via växlaren. Du duschar alltså inte i fjärrvärmevatten.
  • När fjärrvärmevattnet värmt upp vattnet i växlaren så transporteras det tillbaka till kraftvärmeverket för att värmas upp igen.

Så fungerar fjärrkyla i Linköping

Fjärrkyla är som fjärrvärme fast tvärt om. Det är kallt vatten som transporteras i rör i backen för att kyla ner kontor och butiker på sommaren, när det är varmt ute.

Det kalla vattnet transporteras in i byggnaden och kylan förs över via en växlare till kylsystemet som finns i huset. Sedan fördelas det kylda vattnet i byggnadens kylsystem och skapar ett behagligt inomhusklimat, även när det är väldigt varmt ute.

I Linköping produceras den största delen av fjärrkylan med absorptionskyla som drivs av fjärrvärme. När det är vinter och uteluften är kall så används även frikyla. Det innebär att den kalla uteluften används för att kyla ner vatten i så kallade kyltorn, som sedan förs över till fjärrkylenätet. Varma sommardagar då behovet av kyla är som störst, så används även eldrivna kylmaskiner.

Hjälpte denna information dig? Nej