Energiläget

I samhället är vi alla beroende av olika slags energi för att mycket av vår vardag överhuvudtaget ska fungera. Både hemma, i skolan, på kontor och i industrier. Allt från varmvatten i duschen, el till lampor, kylen och datorn, till värme att värma huset, kyla till datahallar och bränsle till olika fordon. Och vi tycks dessutom behöva alltmer energi i världen.

Utvecklingen går hela tiden framåt och nya klimatsmarta sätt att få fram energi uppfinns. Men en stor utmaning är också att minska vår energianvändning. Ser vi bakåt i tiden så använder vi idag mer än dubbelt så mycket energi i världen som vi gjorde för bara 40 år sedan.

Trots satsningar på förnybar energi så har användningen av fossila energikällor i världen, som kol, olja och naturgas, mer än fördubblats. Utsläppen från de fossila energikällorna ligger också bakom den största klimatpåverkan. En anledning till att både minska användningen av energi och att använda jordens resurserna effektivare och på ett mer klimatsmart sätt.

Tabellen visar hur mycket energi vi i världen använder och vilka energikällor vi använder. Den visar också hur mycket mer energi vi använder idag jämfört med tidigare och hur stort vårt beroende av fossila energikällor är. Källa: International Energy Agency, World Energy Balance 2019.

Vill du läsa mer om hur energiläget hos International Energy Agency så hittar du det i "Key world energy statistics 2019". Hos Energimyndigheten kan du också läsa mer om i Sverige och i världen i rapporten "Energiläget 2019 - en översikt".

Resurseffektiva produktionsmetoder

Förutom att det finns olika energikällor, till exempel vatten-, kärn- och vindkraft, så har också olika system och metoder utvecklats för att kunna ta tillvara energikällorna på ett bättre sätt genom att vi tänker alltmer cirkulärt. Att använda jordens resurser mer effektivt. Filmen nedan förklarar vad som menas med det.

Filmen visar hur vi genom att tänka cirkulärt bättre tar hand om jordens resurser.

Energi som energi? Rätt energi på rätt plats. 

El är ett fantastiskt energislag som kan användas till en mängd olika saker. Allt från att driva din dator och hålla kylskåpet kallt, till att värma ditt hus eller driva din bil. El har så kallad hög energikvalitet.

Värme är ett annat energislag som har lägre energikvalitet då den inte är lika mångsidig och i princip bara kan användas till att värma hus eller vatten. Värme kan inte driva din dator eller ladda batteriet i din mobiltelefon. 

För att skapa ett mer resurseffektivt samhälle behöver vi tänka på att använda våra resurser så klokt som möjligt. Det innebär till exempel att inte använda mer än vi behöver. Kan du använda lågvärdig energi så gör det. Då kan den högvärdiga energin som el användas där den verkligen behövs! 


Ps...

När el produceras i bränsleeldade kraftverk skapas också värme. Om inte den värmen kan användas så måste den kylas bort till ingen nytta alls. I Linköping använder vi värmen från elproduktion till att värma vatten och hus. Det kallas för fjärrvärme. Att använda både el och värme från samma process är resurseffektivt. Läs mer om kraftvärme på den här sidan

Hjälpte denna information dig? Nej