Biogas - ett förnybart bränsle

Med Gröna Påsens hjälp blir dina matrester biogas och biogödsel. Matresterna omvandlas alltså till ett helt förnybart bränsle samt ett biogödsel som kan användas för att producera ny mat. Snacka om att sluta kretsloppet!

Det du behöver göra för att bidra till att göra biogas och biogödsel är att sortera dina matrester i den gröna påsen och knyta ihop den med dubbelknut, innan du slänger den i den vanliga soptunnan. 

Avfallet fraktas till Gärstad avfallsanläggning i Linköping, där det sorteras med hjälp av optisk sortering. Det betyder att en kamera känner igen den gröna färgen på påsarna, och kan sortera dem för sig. Därefter kommer de till Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning, där innehållet rötas och omvandlar till biogas och biogödsel.

Biogasprocessen - så blir det biogas

Biogas produceras av olika typer av biologiskt avfall och restprodukter från industier, storkök och hushåll. Utöver innehållet i Gröna Påsen kan det vara till exempel mejeriprodukter och matvaror som av olika anledningar inte kan säljas, slaktavfall med mera. Materialet kan vara i både flytande och fast form.

I rötkammaren bryts materialet ner.

I rötkammaren bryts materialet ner.

 1. Förbehandling
  Fasta material mals först ner i en förbehandlingsanläggning, medan flytande material går direkt till en mottagningstank.
 2. Bakterier tas bort
  Därefter hygieniseras materialet. Det betyder att det värms upp med hjälp av fjärrvärme till drygt 70 °C för att döda eventuella bakterier. När materialet är hygieniserat kyls det ner igen. Sedan pumpas det in i rötkammaren.
 3. I rötkammaren
  I rötkammaren bryts materialet ner av olika typer av mikroorganismer (bakterier). Inne i rötkammaren finns inget syre, och temperaturen håller cirka 38 °C. I genomsnitt ligger materialet i rötkammaren i 40-45 dagar.
 4. Gasen "tvättas"
  När materialet bryts ner i rötkammaren produceras en gas. Gasen består av cirka 65 procent metan och 35 procent koldioxid. För att kunna använda gasen som fordonsgas behöver den "tvättas". Det sker i en uppgraderingsanläggning och görs för att få bort koldioxiden i gasen. Slutprodukten blir då en gas med cirka 97 procent metanhalt som kan användas som fordonsgas.

Biogas som drivmedel

Biogas (CBG) är ett av världens renaste bränslen. Idag används biogas i gasform som drivmedel för personbilar, lätta lastbilar, bussar och sopbilar. Till exempel går bussarna i Linköpings stad på biogas. Du åker alltså buss på matavfall! Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas säljer den gas som produceras vid Linköpings biogasanläggning till privatpersoner och företag.

Det finns också en mack för flytande biogas (LBG) i Linköping. LBG produceras genom att biogasen renas och kyls ner till cirka -160 grader. Fördelen med flytande biogas är att den är enklare och effektivare att både lagra och distribuera än biogas i gasform. Flytande biogas används av industri, tunga transporter och sjöfart.

Biogödsel - det som blir över

De rester som inte blir biogas, blir till biogödsel. Det är ett näringsrikt gödsel som kan ersätta konstgödsel i lantbruket. Varje år produceras 100 000 ton biogödsel vid Linköpings biogasanläggning och används som gödningsmedel av lantbrukare runt om i Östergötland. Det gör att bönder kan producera ny mat som sedan hamnar i Gröna Påsen och blir ny biogas och biogödsel. På så vis sluter vi kretsloppet. 

Hjälpte denna information dig? Nej