Hur hänger det här ihop med vår vardag?

Så kan vi förebygga avfall 

Tänka efter innan vi köper något:

 • Välja miljömärkta produkter.
 • Välja saker av bra kvalitet som håller längre. 
 • Ge bort en tjänst i present istället för en sak. 
 • Hyra eller låna om det vi behöver bara ska användas vid enstaka tillfällen.
 • Laga istället för att slänga.
 • Inte slänga mat i onödan. Inte lägga upp för mycket på tallriken utan ta två gånger istället. Äta rester någon dag i veckan. Äta upp rester som blivit över i veckan som gått. 

Återanvända 

 • Lämna saker som kan användas av någon annan på våra återvinningscentraler.
 • Skänka till hjälporganisationer. 
 • Låta syskon eller kusiner ärva av varandra.
 • Göra om (återbruka) saker till något annat. 
 • Köpa saker second hand. Kolla om det som du letar efter finns till salu hos butiker som säljer återbrukade möbler, grejor eller kläder. 

Materialåtervinning 

Vara rädd om resurser genom att återvinna material sparar både energi och råvaror. Det kan var och en göra genom att sortera det vi slänger och lämna det på rätt sätt så att det kan återvinnas. 

Förpackningar och tidningar

Sortera ut tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar och lämna dem på en återvinningsstation eller i ett återvinningsrum. 

Farligt avfall och elavfall

Sortera farligt avfall och lämna det på en av våra återvinningscentraler Gärstad, Ullstämma och Malmen. Varje gram är viktigt för miljön.

Sortera elavfall och lämna det på återvinningscentralen eller i återvinningsskåpet Elvinn. På så sätt tar vi vara på resurserna!

Lämna på återvinningscentral

Lämna avfall på våra återvinningscentraler så att till exempel metall från trasiga cyklar eller extrasängar och pappersfiber från wellpappkartongen komma till nytta igen. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst och pappersfibrer kan återvinnas mellan 5-7 gånger innan de inte kan användas mer. 

Energiåtervinning

Dina sopor blir fjärrvärme och el

Sortera dina sopor väl och lägg det som blir över i vanliga soppåsen med restavfall. Lägg den i soptunnan, oavsett om du har en egen soptunna, delar soptunna med andra eller har en sopsug där du bor. Vi tar vara på energin i avfallet när vi gör fjärrvärme, el och fjärrkyla.

Matrester i gröna påsen

Sortera dina matrester i gröna påsen så att näringen och energin kan komma till nytta igen. Matresterna blir till biogödsel till lantbruket och biogas för bussar och bilar. Många av Linköpings stadsbussar går på biogas! Biogas är ett förnybart fordonsbränsle som ersätter fossila bränslen som till exempel bensin och diesel.

Bidra till energiåtervinningen

Det du lämnar på återvinningscentralen som inte kan materialåtervinnas, går vidare till energiåtervinning. Vi förbränner det på vårt Kraftvärmeverk och återvinner till fjärrvärme och el.

Deponering

 •  Sortera och lämna på återvinningscentralerna. En liten, liten del kan vi inte göra så mycket med. Det kan tex handla om vissa typer av byggavfall som inte kan användas för något av de tidigare stegen i avfallstrappan. Om vi sorterar och lämnar även det på återvinningscentralen hamnar det inte på fel ställe och det är det viktigaste. Då kan vi ta hand om det och lägga det på vår deponi.

 Matresterna blir biogödsel (och biogas) som sprids på åkermark när lantbrukaren odlar nya livsmedel.

Hjälpte denna information dig? Nej