Globala mål om avfall

Hållbar konsumtion och produktion är namnet på mål 12 av FN:s 17 globala mål. Även om många globala mål går in i varandra finns det stora möjligheter att, med mål 12 och Bästa världen som grund, reflektera ihop med eleverna kring skillnaden mellan det lokala och det globala kring energifrågor. 

Förlag på ämnen att diskutera kring:

  • Hur mycket matsvinn blir det i Linköping jämfört med andra delar av världen? Behöver matsvinnet halveras i alla länder eller kan det se olika ut globalt sett? (Mål 12.3)
  • Hur hanterar vi kemikalier och avfall i Linköping och Sverige? Hur ser det ut i andra delar av världen? Varför skiljer det sig åt? (Mål 12.4)
  • Hur kan vi minska mängden avfall markant? (Mål 12.5)
  • Kan vi påverka stora företag att tillämpa mer hållbara metoder i sin produktion? Hur? (Mål 12.8)
  • Hur kan vi öka allmänhetens kunskap om hållbar livsstil? Kan vi påverka personer omkring oss? Hur? (Mål 12.8)

Hjälpte denna information dig? Nej