Inför besöket på reningsverket

Här hittar du information som är viktig för dig och eleverna att känna till inför och under besöket.

Säkerhetsregler

Avloppsreningsverket är en anläggning som är i full drift under besöket. Därför är det extra viktigt att tänka på säkerheten. När ni kommer till oss ska era barn delas upp i grupper om 10 barn/grupp samt en medföljande vuxen, plus guiden från Tekniska verken. Det betyder att om ni till exempel är 27 barn så behöver ni ha med 3 vuxna till besöket.

Vid rundvandringen kommer guiden att leda gruppen och berätta hur reningen går till. Den medföljande vuxna tar ansvar för att barnen följer och lyssnar på guiden. Då blir besöket en positiv händelse och alla kan ta till sig informationen utan att säkerheten äventyras.

Besöket tar ca 1 1/2 timme totalt.

Säkerhetsdokument för underskrift

För er säkerhet ber vi er att skriva ut, skriva under och ta med säkerhetsdokument till besöket 

Säkerhetsregler att skriva under (pdf)

Inte helt rent

Informera gärna inför besöket att ni kommer att besöka en anläggning där det inte är helt rent. Eftersom en stor del av besöket kommer att ske utomhus gäller kläder och skor efter väder.

Om ni väljer att ta med matsäck så rekommenderar vi att ni äter den utanför anläggningen av hygieniska skäl. Nykvarnsparken eller Stångebrofältet, som ligger alldeles i närheten är trevlig ytor att vara på.

Hitta hit

Anläggningen ligger parallellt med Kallerstadleden. Grinden till anläggningen finns under tunneln som går under Kallerstadleden. Se kartan nedanför.
OBS! Inga klasser får komma in på området via grinden mot Ekängsvägen. Detta är av säkerhetsskäl.

 

Hjälpte denna information dig? Nej