Bosse och Bettan - åk 3

Vi både dricker vatten, och spolar vatten i toaletten, men hur hänger det egentligen ihop? Det är tack vare avloppet och reningsverket som gör att vattnet kan gå från att vara riktigt smutsigt till att det är så rent att vi kan släppa ut det i Stångån igen, för att sen återigen göra det till dricksvatten.