Våra tjänster

Energi ur avfall

Division Energi producerar och levererar fjärrvärme och -kyla i egna nät, samt el som säljs på den nordiska elbörsen. Dessutom återvinner, behandlar och deponerar vi avfall från hushåll och industrier.

Vatten av hög kvalitet

Division Vatten renar vattnet från sjöar och vattendrag så att det går att dricka och använda i hushållet. Vi renar även avloppsvattnet på väg tillbaka till naturen och ser till att nederbörden samlas upp och leds bort. I vårt laboratorium säkerställer vi kvaliteten på vattnet.

Fokus på infrastrukturen

Tekniska Verken Driftum är en servicepartner som levererar kvalitativa konsult- och utförartjänster inom infrastruktur, mätteknik och energieffektivisering.

Specialister på nät

I dotterbolaget Tekniska verken Linköping Nät AB har vi samlat verksamheter som arbetar med nät. Vi är specialister på nät och förser regionen med ett förstklassigt el- och bredbandsnät samt kvalificerade helhetslösningar för utomhusbelysning. Allt med fokus på tillgänglighet och kvalitet.

Bredband - snabbt, säkert och stor valfrihet

Utsikt Bredband är en av regionens ledande leverantörer av trygg och snabb datakommunikation till privatpersoner, företag, operatörer och fastighetsägare. Utsikt ägs av Tekniska verken och Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Elhandel med miljön i fokus

Bixia AB är ett av Sveriges största elhandelsföretag och ägs av Tekniska Verken tillsammans med flera andra energiföretag i Sverige. Bixia sätter miljön i fokus och ligger i absoluta toppen när det gäller att köpa in el från förnybara källor.

Ren drivkraft för miljön

Vårt dotterbolag Svensk Biogas driver marknadsutvecklingen för biogas som fordonsbränsle. Etablering av tankställen för allmänheten är en viktig del i det regionala arbetet. Utveckling av processer och produktionskoncept är andra viktiga uppgifter.

Forskning och utveckling

På Tekniska verken arbetar vi ständigt med att förbättra våra processer, något som gynnar både miljö och ekonomi. Forskning och utveckling är viktigt för att företaget ska kunna utvecklas, nå uppsatta mål och ligga i framkant, här är samarbete med universitet och branschorganisationer en viktig del. Tekniska verken bedriver forskning inom flera av våra verksamhetsområden.

Frågor & svar