Pressmeddelanden

Tekniska verken i Linköping har varit branschledande när det gäller att göra det så enkelt och överskådligt som möjligt för mikroproducenter av el. De små producenterna har kunnat kvitta sin produktion mot sin konsumtion, det vill säga att den el som använts har bytts mot den el som levererats in till Tekniska verken. Vid ett eventuellt överskott av el har producenten fått betalt för elen som levererats in till nätet.  Redovisning av de kilowattimmar man konsumerat och den el man levererat har skett i slutet av varje månad. 

Tekniska verken-koncernen presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2014.

Industridoktorand från Tekniska verken i Linköping lägger fram avhandling om förbättrad biogas-produktion från kväve- och svavelrika material.

Länsstyrelsen gör en framställan till Kammarkollegiet tillsammans med Tekniska verken i Linköping, Vimmerby och Västerviks kommuner angående en omprövning av vattenregleringen i sjön Yxern.

Utsikt Bredband och Västervik Miljö & Energi väljer att möta framtida utmaningar på bredbandsmarknaden tillsammans. Utbyggnaden av bredband är inne i ett expansivt läge med en ökande efterfråga av fiberanslutning av bostäder och företag, både i tätorter och på landsbygd, därför sluter nu bolagen ett brett samarbetsavtal. 

Just nu kanske sommaren känns avlägsen men det är hög tid att söka sommarjobb på Tekniska verken (3 februari-15 mars). Nytt för i år är att vi letar efter fem kvalificerade ingenjörer på universitets- eller högskolenivå.

Tillsammans med Linköpings universitet och fyra andra företag i regionen deltar Tekniska verken i initiativet ”Toward a More Competitive, Sustainable and Attractive Sweden”. Det är en gemensam satsning för att skapa ekonomisk tillväxt och nya jobb med hänsyn tagen till långsiktig hållbarhet.  – Många tror att det finns en inbyggd motsättning i detta, men i själva verket är det ofta tvärtom, säger Klas Gustafsson, vice vd för Tekniska verken. Att öka resurseffektiviteten är i många fall en nödvändighet för att öka konkurrenskraften. 

green-transport.jpg

I tre och halv dag kraftsamlar regionen mot en hållbar framtid - teknisk, miljömässig, ekonomisk - i A-huset på Linköpings universitet. Forskare, studenter, politiker, företagare och representanter för Länsstyrelsen, Östsam, Energikontoret med flera träffas för samtal, seminarier, debatt och workshops.

Navic energipartner är ett nytt samarbete mellan Tekniska verken Driftum och Torpheimergruppen som ska göra det långsiktigt lönsamt för företag att spara energi. Syftet med verksamheten är att ta krafttag för att minska energianvändningen i regionen. 

Tekniska verken utvecklar samarbetet med LFC, bidrar till höstens Europaspel och ger goda förutsättningar inför 2015.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar