Pressmeddelanden

Tekniska verken har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet startat ett pilotförsök för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. När rester av läkemedel passerar genom människokroppen hamnar de slutligen i vårt avloppssystem där de kan störa miljön för fiskar och andra vattenlevande organismer. Nu testar en pilotanläggning vid Nykvarnsverket i Linköping att rena vattnet med hjälp av ozon.

Den vattenkraftsstrategi som igår presenterades av Energimyndigheten och Havs- och vat-tenmyndigheten tar ett välbehövligt helhetsgrepp på vattenkraftsfrågan. Strategin slår fast en rimlig balans mellan målen för biologisk mångfald och förnyelsebar elproduktion genom att prioritera åtgärder där de gör störst miljönytta med minsta möjliga produktionsbortfall.

Tekniska verken-koncernen presenterade idag sin delårsrapport för 2014. Koncernens verksamhet håller en stabil finansiell nivå. Investeringen i ett nytt kraftvärmeverk på Gärstadområdet fortgår också helt enligt plan.

Allt fler svenska väljer att producera egen el. Det märks inte minst bland Tekniska verkens kunder där antalet så kallade mikroproducenter nu har passerat 100-gränsen. Med den siffran ligger Linköping och Tekniska verken i toppen bland små och medelstora energibolag i Sverige.

Utsikt Bredband inleder nu ett nära samarbete med Västerviks kommun och Västervik Miljö och Energi. Bolagen kommer att teckna en avsiktsförklaring som innebär att Västervik går in med sin bredbandsverksamhet och blir delägare i Utsikt Bredband.

Tekniska verken-koncernen presenterade idag sin bokslutskommuniké för 2013. Koncernen uppvisar ett bra resultat och en stark finansiell ställning.

Tekniska verken-koncernen samlar sin verksamhet inom forskning, utveckling och produktion av biogas inom moderbolaget. Det innebär att både produktionsanläggningen i Linköping och Norrköping kommer att drivas av Tekniska verken. Svensk Biogas som tidigare drev produktionen kommer att fortsätta ansvara för marknad, försäljning och distribution.

Ett första spadtag symboliserade på fredagsförmiddagen byggstarten för Tekniska verkens stora satsning på ett nytt kraftvärmeverk i Linköping. Bygget är den största investeringen hittills och det nya kraftvärmeverket beräknas vara i drift 2016.

Tekniska verken hamnar på första plats på en rankinglista över attraktiva arbetsgivare i Östergötland. Totalt har ca 7 000 akademiker med tekniska yrken svarat på undersökningen. Det är akademikerna i Östergötland som placerar Tekniska verken i topp. Tekniska verken rankas dessutom högst bland de regionala energibolagen i Sverige.

Nu lanserar Tekniska verken en ny app för att felanmäla belysningen i Linköpings kommun. Ett enkelt och lättillgängligt sätt för alla medborgare att hjälpa till att hålla staden ljus och trygg. 

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40