Pressrum

Tekniska verken-koncernens övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Snabb, tillförlitlig och lättillgänglig information ligger helt i linje med våra kunders, våra ägares och företagets eget intresse. Vi har också ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

2014 har varit ett år präglat av ekonomiska utmaningar för elbolaget Bixia. Nu har företaget sett över sin verksamhet utifrån de förändringar som hela branschen står inför. Det handlar bland annat om nya regler för elmarknaden som kan innebära att alla elkunder måste göra ett aktivt val av elleverantör. Därför har Bixia beslutat att stänga sju av sina tio kontor och i samband med det berörs cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret i Linköping är ett av de tre kontoren som kommer att finnas kvar. 

Det har konstaterats att bakterier, pneumokocker, har drabbat några av de byggnadsarbetare som jobbar för våra underleverantörer på bygget av Lejonpannan.

Idag träffades Tekniska verkens vd Anders Jonsson, fastighetschef Håkan Johnsson och Frasse Fransson som representerar Flatlanders Hot Rod Club, för att diskutera bilträffarna som varje sommar arrangeras i Nykvarnsparken i Linköping.

Vi människor mår bäst när kroppstemperaturen är runt 37 grader, stiger den till  42 grader då är vi illa däran. Fram till nu har man trott att även bakterier i biogasanläggningar har farit illa av feber, men ny forskning visar på motsatsen. De så kallade superbakterierna älskar feber och allra bäst mår de vid 42 grader.  

Tekniska verken i Linköping tar stort grepp i frågan gällande läkemedelsrester i avloppsvattnet. De substanser som binder in i slammet kommer i slutänden hamna på åkermarken och här har man nu tittat på sätt att ytterligare behandla slammet för att minska resterna från läkemedel och andra organiska föreningar.

Tekniska verken i Linköping tar stort grepp i frågan gällande läkemedelsrester i avloppsvattnet. De substanser som binder in i slammet kommer i slutänden hamna på åkermarken och här har man nu tittat på sätt att ytterligare behandla slammet för att minska resterna från läkemedel och andra organiska föreningar.

Tekniska verken i Linköping har varit branschledande när det gäller att göra det så enkelt och överskådligt som möjligt för mikroproducenter av el. De små producenterna har kunnat kvitta sin produktion mot sin konsumtion, det vill säga att den el som använts har bytts mot den el som levererats in till Tekniska verken. Vid ett eventuellt överskott av el har producenten fått betalt för elen som levererats in till nätet.  Redovisning av de kilowattimmar man konsumerat och den el man levererat har skett i slutet av varje månad.

Tekniska verken i Linköping har varit branschledande när det gäller att göra det så enkelt och överskådligt som möjligt för mikroproducenter av el. De små producenterna har kunnat kvitta sin produktion mot sin konsumtion, det vill säga att den el som använts har bytts mot den el som levererats in till Tekniska verken. Vid ett eventuellt överskott av el har producenten fått betalt för elen som levererats in till nätet.  Redovisning av de kilowattimmar man konsumerat och den el man levererat har skett i slutet av varje månad. 

Idag hade P4 Östergötland en nyhet om dricksvattnet i Linköping där biolog Ingela Helmfrid, från Arbets- och Miljömedicin inom Region Östergötland, uttalade sig om råvattenkvaliteten i Linköping.

Tekniska verken-koncernen presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2014.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar