Pressrum

Tekniska verken-koncernens övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Snabb, tillförlitlig och lättillgänglig information ligger helt i linje med våra kunders, våra ägares och företagets eget intresse. Vi har också ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

Linköping är bäst i Skandinavien på bredband. Det är telekomföretaget Telenor som har gjort en omfattande undersökning av de 43 största kommunerna i Sverige, Danmark och Norge. I en sammanvägning av att erbjuda fasta fibernät, mobila nät och digitala tjänster kommer Linköping på första plats i hela Skandinavien. 

Tekniska verkens Stellan Jacobsson är inbjuden av Business Sweden (tidigare Exportrådet och Invest Sweden) som huvudtalare på en konferens i Prag. På agendan står en rad frågor kopplade till avfall och återvinning. Eftersom Linköping gjort sig ett namn kring att tillhöra de bästa på området finns det en nyfikenhet på vad som går att lära av oss.

Tekniska verken utvecklar samarbetet med LFC, bidrar till höstens Europaspel och ger goda förutsättningar inför 2015.

 Elbolaget Bixia, som för två år sedan etablerade sig i detaljhandeln, väljer nu att avveckla sina butiker.

Stad-i-Ljus-utan-text.jpg

Tekniska verken är en del av den nya ljusfestival ”Stad i ljus” som anordnas den 27-30 november i centrala Katrineholm. Vi installerar en temporär ljusinstallation på Arkaden på torget.

Efter 21 timmar med fokus på problemlösning har juryn för Tekniska verken Innovation Camp enats om en vinnande idé. Igår klockan 15.00 samlades 80 förväntansfulla och nyfikna ungdomar på Tekniska verkens huvudkontor i Linköping. De delades in i 20 olika grupper med uppdraget att tillsammans lösa ett case som igår presenterades av Tekniska verkens vice vd Klas Gustafsson.

Under slutet av september 2014 blev Storån i Falerum torrlagd kortvarigt. Vissa delar av vattendraget blev helt torrt, men på vissa delar fanns det kvar pooler med stillastående vatten. För att följa upp torrläggningens effekt på vattendragets musslor utfördes en stormusselinventering under oktober. Rapporten från inventeringen säger i korthet följande:

Barn-pa-Oppet-hus-lowres.jpg

Hur går det till när vi omvandlar ditt hushållsavfall till värme och el? Vart tar egentligen de gröna påsarna vägen? Besök Öppet hus på Gärstad så får du se svaren med egna ögon.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40