Pressrum

Tekniska verken-koncernens övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Snabb, tillförlitlig och lättillgänglig information ligger helt i linje med våra kunders, våra ägares och företagets eget intresse. Vi har också ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

168822677.jpg

Tekniska verken har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet startat ett pilotförsök för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. När rester av läkemedel passerar genom människokroppen hamnar de slutligen i vårt avloppssystem där de kan störa miljön för fiskar och andra vattenlevande organismer. Nu testar en pilotanläggning vid Nykvarnsverket i Linköping att rena vattnet med hjälp av ozon.

Tekniska verken har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet startat ett pilotförsök för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. När rester av läkemedel passerar genom människokroppen hamnar de slutligen i vårt avloppssystem där de kan störa miljön för fiskar och andra vattenlevande organismer. Nu testar en pilotanläggning vid Nykvarnsverket i Linköping att rena vattnet med hjälp av ozon.

Den vattenkraftsstrategi som igår presenterades av Energimyndigheten och Havs- och vat-tenmyndigheten tar ett välbehövligt helhetsgrepp på vattenkraftsfrågan. Strategin slår fast en rimlig balans mellan målen för biologisk mångfald och förnyelsebar elproduktion genom att prioritera åtgärder där de gör störst miljönytta med minsta möjliga produktionsbortfall.

Tekniska verken-koncernen presenterade idag sin delårsrapport för 2014. Koncernens verksamhet håller en stabil finansiell nivå. Investeringen i ett nytt kraftvärmeverk på Gärstadområdet fortgår också helt enligt plan.

I helgen hade Veolia i samarbete med Linköpings kommun, Svensk Biogas och Östgötatrafiken bjudit in till Öppet hus för att fira att Kallerstads gasbussdepå fyller tio år. Omkring 500 besökare kom för att bland annat testa att provköra buss, få reda på hur produktionen av biogas går till och de minsta provade lyckan i fiskdammen.

Allt fler svenska väljer att producera egen el. Det märks inte minst bland Tekniska verkens kunder där antalet så kallade mikroproducenter nu har passerat 100-gränsen. Med den siffran ligger Linköping och Tekniska verken i toppen bland små och medelstora energibolag i Sverige.

Att tvätta bilen på en biltvätt är jätteviktigt för miljön. Biltvätten har en reningsanläggning för det smutsiga vattnet så att det inte rinner ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i vattendragen. Kommande helg har biltvättartema där du får 50 procent rabatt på många biltvättar i Linköping. Passa på att göra bilen vårfin och hjälp oss sprida kunskap om hur vi kan vara rädda om vår miljö. Här ser du vilka biltvättar som är med i kampanjen.

Utsikt Bredband inleder nu ett nära samarbete med Västerviks kommun och Västervik Miljö och Energi. Bolagen kommer att teckna en avsiktsförklaring som innebär att Västervik går in med sin bredbandsverksamhet och blir delägare i Utsikt Bredband.

oppet-hus-varen-2014-006.JPG

Närmare 600 personer besökte oss i lördags när vi bjöd in till Öppet hus på Gärstad. Besökarna möttes av ett fantastiskt solsken och var med på flera av våra rundvandringar. Den här gången var det ett stort tryck på familjevisningen av Gärstadverket och Optiska sorteringen. Många besökare berättade glatt hur mycket de hade lärt sig under dagen och att de nu kommer vara mer noggranna med vad de slänger i sina soppåsar.

tradgardskarl_nyponros_narbild_staende_merblommor.jpg

Alla sopkärl ute hos kund kommer att kompletteras med en ny svart ID-bricka då vi byter ut vårt system för viktregistrering.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40