Pressrum

Tekniska verken-koncernens övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Snabb, tillförlitlig och lättillgänglig information ligger helt i linje med våra kunders, våra ägares och företagets eget intresse. Vi har också ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

Nu kan alla kunder hos Tekniska verken välja att ta emot och hantera posten i den digitala brevlådan Kivra. Allt fler företag och myndigheter väljer att ställa om till digital post. Kivra är Sveriges ledande digitala brevlåda och samarbetet innebär att Tekniska verken stärker kunddialogen och sitt varumärke genom att aktivt arbeta med hållbarhetskommunikation.

IMG_0211.JPG

Nu har arbetet med den 6,5 km långa fjärrvärmeledningen mellan Linköping och  Linghem dragit igång, och den beräknas vara klar i början av 2016.

Under hösten bygger Tekniska verken en fjärrvärmeledning till Linghem, ett arbete som startar måndagen den 24 augusti och beräknas vara klart i början av nästa år. Projektet är i samarbete med Linköpings kommun och Trafikverket som efter att ledningen är färdig kommer att bygga en cykelväg till Linghem.

Glasalsutsattning-2014.jpg

Under måndagen var det dags för den årliga utplanteringen av ålyngel i Stångåns vattensystem.

f4xwkyasgkrgf86d5ll3mh1qu8z3szp.jpeg

Tekniska verken finns på plats som delarrangör av seminariet Regional Energi och som talare i andras seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Missade du seminariet går det bra att se klipp här på vår webb.

Tekniska verken har i närmare 14 år haft Ragn-Sells som entreprenör för hämtning av linköpingsbornas hushållsopor och trädgårdsavfall, men från och med 1 april 2016 kommer RenoNorden att överta uppdraget .

Många undrar vad det är för märklig bunkerliknande byggnad som vuxit fram i Södra Ekkällan. Efter flera års intensivt arbete är den nu färdig och media är välkommen på invigning av det ovanliga huset M11, som är Tekniska verkens nya mottagningsstation.

Som en del i sin regionala satsning har Utsikt Bredband under de senaste fem åren byggt upp fibernät i Vingåker. Nu säljer Utsikt Bredband fibernätet till IP-Only som påbörjat en omfattande fiberutbyggnad i Vingåker med målsättningen att nå alla invånare i kommunen.

Tekniska verken-koncernen presenterar idag sin delårsrapport för första tertialet 2015. Koncernen uppvisar en resultatförbättring på 53 miljoner kronor jämfört med föregående år. Resultatet påverkas positivt med 61 miljoner kronor beroende på engångsintäkter för en ny mottagningsstation inom elnät.

Växjö Energi AB, som varit delägare i elhandelsbolaget Bixia AB sedan januari 1999, väljer av strategiska skäl att avsluta sitt engagemang i elhandelsaffären. Efter att ha fört förhandlingar med övriga delägare i Bixia, har parterna kommit överens om att Bixia inlöser Växjö Energis aktier i bolaget till ett värde av 45 miljoner kronor. Bixia och Växjö Energi har även ingått ett affärsavtal som innebär att ytterligare 1 miljon kronor per år kommer att utbetalas till Växjö Energi under 5 års tid.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar