Renovering av ledningsnätet i S:t Larsgatan

Sedan i mars har ledningsnätet längst S:t Larsgatan renoverats. 700 meter nya ledningar har lagts ner och arbetet har sysselsatt 35 personer ute på fältet när det varit som mest intensivt.

I början av 2015 ersattes och renoverades ledningarna mellan Torkelbergsgatan och Drottninggatan, och nu är alltså även sträckan Storgatan till Järnvägsgatan klar. Gamla fjärrvärme- och vattenledningar har bytts ut, spillvattenledningar har renoveras, elnätet har stärkts upp och samtidigt har vi lagt ner optokabel för bredband via fiber.

Den ledningsbundna infrastrukturen som ligger under S:t Larsgatan är en viktig del av stadens försörjning av el, fjärrvärme, vatten och bredband via fiber. Ledningarna var gamla, vissa från tidigt 1900-tal och därför har vi bytt ut dem för att trygga försörjningen även i framtiden.

Tack för visad hänsyn

Tack till alla som har haft tålamod med att vi stängt av vägar och låtit, ibland sent på kvällar och tidigt på mornarna. De nya ledningarna har en beräknad livslängd på 60 år, så nu ska vi inte behöva gräva just här på länge.

Hjälpte denna information dig? Nej