Grävarbete på Östgötagatan

Under vecka tio börjar vi med en ny grävning på Östgötagatan. Detta är en fortsättning på det arbetet vi gjorde i höstas. Vi byter ut och förnyar vattenledningarna i rondellen Östgötagatan och Gustav Adolfsgatan.

Arbete innan Linköpings kommun gör ett större arbet

Grävningen gör vi i rondellen Östgötagatan och Gustav Adolfsgatan som en start på ett större arbete Linköpings kommun ska genomföra. Vi förnyar vattenledningarna som finns i rondellen och sedan forstätter kommunen med sitt arbete.

Avstängning

Rondellen kommer delvis vara avstängd. Vi har flaggvakter på plats som leder dig som trafikant igenom rondellen.

Karta över grävningen