Vägarbeten i Linköping

Vägarbetskartan visar vägarbeten som har en allmän påverkan på framkomligheten på kommunens gator och vägar.

Pågående arbeten visas som ett vägarbetsmärke i färg och kommande vägarbeten som ett grått vägarbetsmärke. Ett vägarbete är ett arbete som sker på eller invid en väg, det inkluderar även gång och cykelbanor.